Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Alma Britta Schill

1912-03-211990-03-24

Preschool teacher, school principal

This article is awaiting translation

Britta Schill var förskollärare och rektor vid socialpedagogiska seminariet.

Britta Schill föddes i Jönköping 1912 som nummer två av tre systrar. År 1923 flyttade familjen till moderns födelsestad Helsingborg där fadern fått anställning som ingenjör. Dock avled han hastigt samma år. Sex år senare, 1929, avled också modern och den då 17-åriga Britta Schill kom att flytta in hos kontorschefen vid Helsingborgs Gummifabriks AB, Léonie Deshayes, som liksom familjen Schill var bosatt i stadsdelen Olympia. Här bodde Britta Schill medan hon avslutade sin skolgång vid Helsingborgs flickläroverk. Även efter att Britta Schill lämnat Helsingborg hade hon tät kontakt med Léonie Deshayes fram till hennes död 1959.

Britta Schill kom att tillhöra den första årskursen som tog studenten vid flickläroverket i Helsingborg och efter att ha praktiserat ett år vid en barnträdgård på Birkagården i Stockholm utbildade hon sig till barnträdgårdslärarinna vid Fröbelinstitutet i Norrköping. Efter ett år i London fick hon tjänst på en barnträdgård i Jönköping. År 1943 flyttade hon till Stockholm och blev verksam vid socialpedagogiska seminariet, grundat av Alva Myrdal 1936. Efter att ha arbetat tillsammans med Alva Myrdal kom Britta Schill att 1948 bli hennes efterträdare som seminariets rektor och hon fortsatte att utveckla dennas pedagogiska visioner i utbildningen av förskollärare. Hon har beskrivits som en pedagogisk nydanare, med stark empati för såväl barn som sina elever, de blivande förskollärarna. Hon kom att arbeta tätt ihop med bland andra Ann Margret Ericsson, som övertog ansvaret för seminariets internat när Britta Schill blivit rektor.

Britta Schill var också aktiv i intresseorganisationen Sveriges barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (senare Sveriges Förskollärares Riksförening), där hon var ledamot av styrelsen från 1944. Löner och arbetsvillkor för yrkeskåren var gravt eftersatta, och Britta Schill kom att arbeta fackligt för förbättringar tillsammans med bland andra Stina Sandels. Hon skrev bland annat artiklar i tidskriften Barnträdgården om barnträdgårdslärarinnornas situation.

År 1949 deltog hon i en internationell konferens där organisationen The World Organization for Early Childhood Education bildades, och där kom hon att bli en av 12 styrelseledamöter. UNESCO, som dittills inte stöttat frågor rörande förskolebarns utbildning, stöttade både konferensen och den nya organisationen. Även efter pensioneringen fortsatte Britta Schills engagemang för organisationen, och så sent som 1985 deltog hon i världskongressen i Japan, där hon höll ett uppmärksammat anförande.

För att kunna vara meriterad som rektor krävdes en universitetsexamen, och 1951 blev Britta Schill filosofie kanditat. Parallellt med det krävande arbetet som rektor fortsatte Britta Schill sin egen förkovran. År 1971 blev hon filosofie licentiat i pedagogik på ett arbete med titeln Idealitet och realitet i dagens förskollärarutbildning, som gavs ut som bok med samma titel 1973. Maj Ödmans Barnets utveckling, som gavs ut i flera upplagor under 1960-talet, kom till i samarbete med Britta Schill.

Britta Schill avled i Stockholm 1990. Hon begravdes i minneslunden på Norra begravningsplatsen i Solna.


Karin Gustavsson


Published 2020-11-16You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Alma Britta Schill, www.skbl.se/sv/artikel/AlmaBrittaSchill, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Karin Gustavsson), retrieved 2021-01-18.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Alma Valborg Bernhardina Schill, född Cederblad
 • Father: Gustaf Henning Schill
 • Sister: Eva Margareta. kallad Greta, Schill
 • Sister: Ingrid Majken, kallad Nin, Schill


Education

 • Flickskola, Helsingborg: "Flickskoleåttan"
 • Flickskola, Helsingborg: Studentexamen, Helsingborgs flickläroverk
 • Lärarseminarium, Norrköping: Utbildning till barnträdgårdslärare, Fröbelinstitutet
more ...


Activities

 • Non-profit work: Praktikant, Stiftelsen Birkagården
 • Profession: Barnflicka
 • Profession: Barnträdgårdsföreståndare, Västra Barnträdgården
 • Profession: Praktikföreståndare, fr o m 1948 rektor, Socialpedagogiska seminariet


Contacts

 • Mentor: Léonie Deshayes
 • Colleague: Alva Myrdal
 • Colleague: Maj Ödman
more ...


Organisations

 • Svenska Fröbelförbundet
  Styrelsesuppleant
 • Sveriges Barnträdgårdslärarinnors Riksförbund (SBR, senare Sveriges Förskollärares Riksförening, SFR)
  Styrelseledamot, fr o m 1945 sekreterare
 • Organisation Mondial d'Éducation Préscolaire
  Ordförande t o m 1961, styrelseledamot, OMEP:s Sverigekommitté


Residences

 • Birthplace: Jönköping
 • Jönköping
 • Nacka
more ...


Sources

Encyclopaedia
 • Vem är hon: kvinnor i Sverige : biografisk uppslagsbok, Norstedt, Stockholm, 1988-1988 http://runeberg.org/vemarhon/0406.html

Literature
 • Rudberg, Birgitta, Strömberg-Lind, Karin, ’Aktad och uppskattad rektor vid förskollärarlinjen’, Dagens Nyheter, 1990-04-03

 • Simmons-Christenson, Gerda, Kom, låt oss leva för våra barn: om den svenska förskolans pionjärer, 1. uppl., Almqvist & Wiksell, Solna, 1991Further References

Litteratur
 • Eriksson, Ingrid & Bruun, Ulla-Britta (red.), En lärargrupp i utveckling: SFR 50 år : [1918-1968] : jubileumsskrift, Utg., Stockholm, 1968

 • Hammarström-Lewenhagen, Birgitta, Förskolans århundrade: pedagogiska nyckeltexter om förskolans framväxt och idéarv, 1. uppl., Gleerups Utbildning, Malmö, 2016

 • Kärre, Marianne & Carlsson, Gunnel (red.), Från HSB till UHÄ: Stockholms förskollärarutbildning 50 år : minnen och framåtblickar, Förskollärarlinjen, Högsk. för lärarutbildning i samarbete med Kamratförb., Stockholm, 1986

 • Tallberg Broman, Ingegerd, När arbetet var lönen: en kvinnohistorisk studie av barnträdgårdsledarinnan som folkuppfostrare, Almqvist & Wiksell International, Diss. Lund : Univ.,Stockholm, 1991Britta Schill (standing) and Léonie Deshayes, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)
Britta Schill (standing) and Léonie Deshayes, 1951. Foto: Lindberg Foto. Helsingborgs museum (2507-2013:1)

Keywords

Preschool Teachers 20th century School directors