Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Charlotta Franselia Almqvist

1863-12-281904-01-02

Pioneering librarian

This article is awaiting translation

Anna Almqvist var en självbildad intellektuell arbetarkvinna och föreståndare för Katarina församlings läsestuga.

Anna Almqvist föddes på Södermalm i Stockholm 1863. Det är okänt vilka som var hennes föräldrar och övrig familj. Anna Almqvist började arbeta med sömnad redan när hon gick i folkskolan. Efter avslutad skolgång tog hon anställning som hattsömmerska. Under en kort period förestod hon en trikåbod. Vid sidan om arbetet bedrev Anna Almqvist egna studier. Hon läste, gick på föredrag, konserter och utställningar. Hon var flitig besökare på Stockholms Arbetareinstitut, stadens första folkbildningsinstitution med föreläsningsverksamhet och bibliotek. Kanske var det där som hon fick tips om Tolfternas samkväm, en organisation där kvinnor möttes över klassgränserna för att utbyta erfarenheter. Organisationen bildades på initiativ av bland andra Ellen Key som även föreläste regelbundet på Stockholms Arbetareinstitut.

I Tolfterna blev Anna Almqvist en tongivande person. Hon skötte biblioteket och blev med tiden även ledare för samkvämen. Vid ett samkväm höll hon ett livsfilosofiskt föredrag under rubriken ”Om idealen” som väckte stor uppskattning. Föredraget publicerades i tidningen Idun under rubriken ”En stockholmsarbeterska om idealen” vilket visar hur ovanligt det var att en kvinna med Anna Almqvists bakgrund fick möjlighet att publicera sig. En tysk översättning av föredraget trycktes i tidskriften Ethische Kultur.

Anna Almqvist uppmuntrade andra arbetarkvinnor att bilda sig. I Tolfterna kämpade hon för att samkvämen skulle bli det utbyte över klassgränserna som det var tänkt. Arbetarrörelsens kvinnor ansåg att hon borde ägna sin begåvning åt klasskampen men hon ville inte binda sig utan beskrev sig själv som ”en vilde”.

Genom kontakterna i Tolfterna fick hon 1903 arbete som föreståndare för den av Föreningen för folkbibliotek och läsestugor nyöppnade läsestugan i Katarina församling. Läsestugorna var en föregångare till folkbiblioteken och riktade sig särskilt till arbetarklassens barn och vuxna. Arbetet var krävande. Anna Almqvist skötte läsestugan på egen hand och arbetsdagarna var långa. Hon hade många planer för hur hon ville utveckla verksamheten men hann inte sätta dem i verket eftersom hennes hälsa försämrades hastigt, bland annat på grund av den ansträngande arbetssituationen.

Anna Almqvist avled 40 år gammal i Stockholm 1903.


Lisbeth Håkansson Petré


Published 2021-02-06You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Charlotta Franselia Almqvist, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaAlmqvist, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Håkansson Petré), retrieved 2021-05-18.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: [Okänd]
 • Father: [Okänd]


Education

 • Folkskola, Stockholm


Activities

 • Profession: Hattsömmerska
 • Profession: Butiksföreståndare, trikåbod
 • Profession: Föreståndare, Katarina församlings läsestuga


Contacts

 • Friend: Ellen Key
 • Friend: Gerda Bergh
 • Friend: Amalia Fahlstedt


Organisations

 • Tolfterna
  Biblioteksansvarig, ledare, Stockholm


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


SourcesFurther References

Litteratur
 • Håkansson Petré, Lisbeth, Tisdagar med Tolfterna: nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm, Stockholmia förlag, [Stockholm], 2019

 • ’I bildningssträfvandets tjänst’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1904-01-07