Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Månsdotter

1841-12-281890-08-07

Last woman in Sweden to be executed

Anna Månsdotter är känd för sin medverkan i Yngsjömordet år 1889. Hon blev, som sista kvinnan i Sverige, avrättad. Mordet och det rättsliga efterspelet har skildrats i litteratur, film och teater.

Anna Månsdotter växte upp på landsbygden söder om Kristianstad. I unga år blev hon gift med lantbrukaren Nils Nilsson och hon flyttade till hans gård i Yngsjö. Paret fick tre barn men endast sonen Per Nilsson levde till vuxen ålder. Maken, som var drygt tio år äldre än Anna Månsdotter, drev ett lantbruk som inte bar sig. Omständigheterna var knapra och inte blev de bättre av att han insjuknade i lungsot.

Nils Nilsson dog på sommaren 1883. Då var Anna Månsdotter i 40-årsåldern och sonen Per drygt 20 år. Mor och son levde en tid ensamma på gården i Yngsjö. Eftersom Per Nilsson i framtiden skulle ta över gården ordnades med giftermål. Hans hustru blev Hanna Johansdotter från grannorten Brösarp, dotter till traktens häradshövding. Hon flyttade till gården i Yngsjö och Anna Månsdotter flyttade till sin mor. Senare framkom att Anna Månsdotter ofta besökte gården i Yngsjö och att hon och sonen sedan länge haft ett intimt förhållande, som inte upphörde efter hans giftermål. Hanna Johansdotter var missnöjd med livet i Yngsjö och bad sin far om hjälp med att avvisa Anna Månsdotter från gården. Fadern tog dock ingen notis om dotterns missnöje. För Anna Månsdotter och sonen Per stod det emellertid klart att deras intima relation kunde bli känd genom Hanna Johansdotter. I mars 1889 slogs hon därför ihjäl och stryptes. I den efterföljande rättegången klargjordes inte hur mor och son samarbetat, eller om någon av dem ensam utförde mordet, men båda befanns vara skyldiga och båda erkände. För rättsmaskineriet innebar mordet ett omfattande arbete och fallet prövades flera gånger. Både son och mor dömdes att mista livet. Bägge begärde nåd vilket beviljades för sonen. Hans straff omvandlades till livstids fängelse. Skälet var att rätten ansåg att han sedan unga år varit utsatt för moderns övergrepp. Modern dömdes däremot till döden.

Mordet i Yngsjö var inte bara uppmärksammat i samtiden utan långt efteråt har man försökt förstå vad som egentligen hände och motiven därför. I Arne Mattssons filmatisering från 1966 spelades karaktärerna av landets främsta skådespelare och i TV-serien Skånska mord drygt 20 år senare var mordet i Yngsjö ett av inslagen. Relationen mellan mor och son, som med nutida terminologi skulle ha definierats som incest, har fängslat flera författare, dramatiker och musiker. Berömd är Gustaf af Geijerstams bok Nils Tufvesson och hans moder som utkom 1902 och likaså Hanna Olssons bok från 1984, som även låg till grund för Östgötateaterns uppsättning Yngsjömordet, 1986. Anna Månsdotters levnadsöde har blivit opera och i orten Yngsjö spelades mordet på teater för fulla hus på 1990-talet.

Anna Månsdotter avrättades den 7 augusti 1890 i Kristianstad. Hon var den sista kvinnan som blev avrättad i Sverige.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Månsdotter, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaMansdotter, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-25.
Family Relationships

Civil Status: Widow
  • Mother: Anna Tufvesdotter
  • Father: Måns Nilsson
  • Bror: Anders Månsson
fler...


Contacts

  • Kollega:


Residences

  • Birthplace: Åhus
  • Åhus
  • Yngsjö
fler...


SourcesFurther References

Litteratur
  • Lyttkens, Yngve, Yngsjömordet, Bonnier, Stockholm, 1951

  • Olsson, Hanna, Skulden: modern, sonen och hustrun i Yngsjödramat, Carlsson, Stockholm, 1984

  • Bjerre, Andreas, Bidrag till mordets psykologi: kriminalpsykologiska studier, Norstedt, Stockholm, 1925Anna Månsdotter
Anna Månsdotter

Keywords

1800-talet Rättshistoria