Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Maria Ehrenstrahl

1666-09-041729-10-22

Artist

Anna Maria Ehrenstrahl var konstnär och verksam i Stockholm under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Anna Maria Ehrenstrahl föddes i Stockholm 1666 och var dotter till hovmålaren David Klöcker Ehrenstrahl (”den svenska målarkonstens fader”) och Maria Momma, dotter till brukspatronen Willem Momma. Hon utbildades av fadern i hans verkstad tillsammans med övriga elever och assistenter. Faderns avsikt tycks ha varit att utbilda henne till kopist, och han fokuserade därför sin undervisning på detaljer medan till exempel bildkomposition fick stå tillbaka. De flesta av hennes verk består också av kopior av faderns arbeten, vilket visar att han anförtrodde henne ateljéuppdrag. Värt att poängtera är dock att kopiering, en under stormaktstiden och senare uppskattad och efterfrågad verksamhet, inte innebar mekanisk efterbildning. Hon utförde också flera originalverk. Bland hennes verk kan nämnas en allegori föreställande de fyra årstiderna och porträtt av både Ulrika Eleonora d.ä. och Ulrika Eleonora d.y. samt av Amalia Königsmarck. År 1690 fick hon betalt för ett dubbelporträtt av de döda prinsarna Fredrik och Karl Gustav och år 1698 skänkte hon en altartavla till Bladåker kyrka i Uppland.

Mest känd är kanske Anna Maria Ehrenstrahl för de porträtt av sex av Svea hovrätts tidigare presidenter, som hon skänkte till hovrätten 1717. Vid detta tillfälle skrev Sophia Elisabet Brenner en hyllningsdikt till henne, där hon lyfte fram sig själv och Anna Maria Ehrenstrahl i yrkesrollerna som Sveriges första kvinnliga författare respektive målare.

År 1688 gifte sig Anna Maria Ehrenstrahl med Johan Wattrang, vice president i Svea hovrätt. Som jurist kunde han hjälpa sin svärfar att skydda fordringarna i Skeppsta mässingsbruk, som överlåtits till denne av Willem Momma 1677. Efter svärfaderns död övertog Wattrang bruket. Paret fick fyra barn, varav en son uppnådde vuxen ålder.

Anna Maria Ehrenstrahl var verksam som konstnär under hela sitt liv och tycks ha varit en respekterad konstnär av sin samtid. Ett exempel på detta är ett porträtt av Martin Mijtens den äldre som avbildar henne som Målarkonsten med därtill hörande attribut.

Anna Maria Ehrenstrahl dog i Stockholm 1729.


Brita PlanckYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Maria Ehrenstrahl, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaMariaEhrenstrahl, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Brita Planck), retrieved 2020-01-22.
Other Names

  Married: Wattrang


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Maria Momma
 • Father: David Klöker, adlad Ehrenstrahl
 • Husband: Johan Wattrang
fler...


Education

 • Privatundervisning i hemmet, Stockholm: Konstnärlig utbildning av fadern i hans ateljé


Activities

 • Profession: Konstnär, kopist


Contacts

 • Relative: Willem Momma, morfar
 • Colleague: Martin Mijtens d.ä.
 • Friend: Ulrika Eleonora d.ä., drottning av Sverige
fler...


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Sources

Literature
 • Lazarus, Svenska millionärer: minnen och anteckningar. 9, Stockholm, 1904

 • Lindberg, Anna Lena, En mamsell i Akademien: Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld, Signum, Stockholm, 2010Further References