Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Maria Zetterstrand

1763-02-011844-10-30

Kokerska, kokboksförfattare, företagare

Anna Maria Zetterstrand var en kokerska som anlitades vid finare kalas. Hennes kokbok publicerades 1863 och gavs ut i nya upplagor ända fram till 1905.

Om Anna Maria Zetterstrand är inte mycket känt. Hon lär ha fötts i Närke, men dyker inte upp i arkiven förrän på 1790-talet då hon uppges ha varit hushållerska på Norsholms säteri i Östergötland. År 1797 gifte hon sig med skräddarmästaren Gottfrid Zetterstrand i Norrköping och tillsammans med honom fick hon fyra eller fem barn som alla levde till vuxen ålder. Enligt förordet i den kokbok som en av döttrarna gav ut nästan 20 år efter hennes död bestod recepten av den erfarenhet hon inhämtat som kokerska i adliga hushåll.

Anna Maria Zetterstrand var finkokerska och anlitades särskilt vid större bjudningar. Dessutom bedrev hon undervisning i matlagningskonsten. Rörelsen var omfattande och i hennes butik i Norrköping inflöt beställningar från när och fjärran. Dottern Sofia Maria bistod i arbetet och efter Anna Maria Zetterstrands frånfälle fortsatte dottern verksamheten. Det var också hon som bearbetade moderns receptsamling som publicerades 1863: Kok- och hushålls-bok, grundad på 80-årig öfning och erfarenhet i kokkonsten och hushållningen. I den sista utgåvan från 1905 fanns ett tillägg med planscher över hur slaktdjur borde styckas.

Recepten i Anna Maria Zetterstrands kokbok visar en hushållning som var inriktad på närproducerade råvaror och trots att de var avsedda för finare bjudningar andades de inställningen att ta vara på allt.

Anna Maria Zetterstrand avled i Norrköping 1844, 77 år gammal.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Maria Zetterstrand, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaMariaZetterstrand, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-26.
Other Names

    Maiden name: Apelgren


Family Relationships

Civil Status: Widow
  • Mother: Uppgifter saknas
  • Father: Uppgifter saknas
  • Husband: Gottfrid Zetterstrand
fler...


Activities

  • Profession: Kokerska, hushållerska, Norsholms säteri
  • Profession: Kokerska, hushållerska, kokboksförfattare


Residences

  • Norsholm
  • Norrköping
  • Place of death: Norrköping


Sources

Literature


Further References