Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Sofia Charlotta Windrow Holm

1860-08-031934

Midwife, doctor

This article is awaiting translation

Anna Windrow Holm var barnmorska i Uppsala men emigrerade till Amerika där hon utbildade sig till läkare med egen praktik.

Anna Windrow Holm föddes 1860 i Nikolai församling i Stockholm. Hon var dotter till Eugenia Charlotta Christina Montan och vindragaren Carl Ludvig Malmqvist. I familjen fanns också den sex år äldre systern Carolina Wilhelmina (Mimmi), gift Åbjörnsson. Hon blev senare skådespelare men dog efter en tids sjukdom endast 33 år gammal.

Endast lite är känt kring Anna Windrow Holms uppväxt men i källorna anges att hon blev ”uppfostrad vid franska skolan” i Stockholm, vilket troligen innebar att hon gick sina första år i skolan där. Den 1 april 1885 påbörjade Anna Windrow Holm sin utbildning till barnmorska vid Barnmorskeläroanstalten i Stockholm och examinerades med alla bästa omdömen den 27 mars 1886. I jämförelse med kurskamraterna var det ytterst ovanligt med så höga betyg. Anna Windrow Holm hade också genomgått instrumentkursen som var en påbyggnadsutbildning och som gav barnmorskan rätt att använda förlossningsinstrument.

Direkt efter sin examen flyttade Anna Windrow Holm till Uppsala där hon kom att under tre år arbeta som barnmorska och hon blev också föreståndare för förlossningsavdelningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. År 1889 emigrerade hon till USA för att arbeta som privatpraktiserande barnmorska. Hon skulle också bli instruktionsbarnmorska och ansvarig för den praktiska utbildningen av barnmorskor vid den nystartade svenska barnmorskeutbildningen i Chicago. Den hade initierats av den svenske läkaren och obstetrikern Sven Windrow (som vid ankomsten till Amerika hette Windrufva). The Chicago Midwife Institute/Chicago Maternity Home startade i Chicago 1889 för att förse den stora svenska befolkningen i staden med svensktalande barnmorskor. Utbildningen var uppbyggd efter svensk princip och liknade strukturen som fanns vid barnmorskeläroanstalterna i både Stockholm och Göteborg vid samma tid. Den svenska utbildningsformen där teoretisk och praktisk kunskap varvades om vartannat var i sin tur utformad efter tysk förlaga.

Sven Windrow och Anna Windrow Holm gifte sig 1892 och året därpå föddes parets ende son, Stellan Windrow. Runt 1900 skiljde sig dock Anna Windrow Holm från maken ”in absentia". Ett år senare gifte hon om sig med den tolv år äldre apotekaren Victor J. B. Holm. Samma år påbörjade Anna Windrow Holm också sin utbildning till läkare vid College of Physicians and Surgeons of Chicago. Utbildningen tillhörde University of Illinois och startade sin verksamhet 1882. Totalt gick 160 läkarstudenter kursen 1901, varav 16 var kvinnor. Det fanns 28 studenter i Anna Windrow Holms klass, varav sex var kvinnor. Anna Windrow Holm var i fyrtioårsåldern när hon utbildade sig till läkare, och kom sedan att praktisera yrket i över 20 år. Hon hade en egen praktik och var i likhet med många andra kvinnliga läkare inriktad på barn- och kvinnosjukdomar. Anna Windrow Holm var ett välkänt namn bland svenskamerikaner. På sin fritid deltog hon i ett flertal teateruppsättningar bland annat i samband med välgörenhetsaftnar på Svenska klubben i Chicago.

Anna Windrow Holm avled i Chicago i mars 1934. Hon efterlämnade sonen Stellan, som skulle bli skådespelare och vara bosatt i Paris.


Ulrika Lagerlöf Nilsson


Published 2021-05-10You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Sofia Charlotta Windrow Holm, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaSofiaCharlottaWindrowHolm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Ulrika Lagerlöf Nilsson), retrieved 2021-06-19.
Other Names

  Maiden name: Malmqvist
  Married: Windrow


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Eugenia Charlotta Christina Malmqvist, född Montan
 • Father: Carl Ludvig Malmqvist
 • Sister: Carolina Wilhelmina, kallad Mimmi, Malmqvist, gift Åbjörnsson
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Barnmorskeutbildning, Barnmorskeläroanstalten


Activities

 • Profession: Barnmorska, föreståndare, Förlossningsavdelningen, Akademiska Sjukhuset
 • Profession: Instruktionsbarnmorska, Chicago Midwife Institute/Chicago Maternity Home
 • Profession: Läkare, privat praktik


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Uppsala
more ...


Sources

Literature
 • Chicago Tribune, 1934-03-16

 • Dagens Nyheter, 1934-04-05

 • Jordemodern, 1889:11

 • Svenska tribunen, 1891-06-05