Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Asta Svea Matilda Östenius

1919-05-282009-07-06

Test kitchen manager, author of cookery books, disseminator of popular education

Asta Östenius var provkökschef, kokboksförfattare, folkbildare och ansvarade bland annat för Rutiga kokboken, en storsäljare under sent 1900-tal.

Asta Östenius föddes i Uppsala 1919. Redan i unga år var hon intresserad av matfrågor. Efter grundläggande studier blev de fortsatta studierna inriktade på hushållstekniska och ekonomiska ämnen — hon tog hushålls-och textillärarexamen på 1940-talet — och kompletterade med kurs i journalistik. I arbetet som lärare på restaurangskolan i Göteborg träffade hon sin blivande make, Sven Östenius, vilken också arbetade som lärare där. Strax efter deras giftermål 1952 blev han erbjuden en tjänst i Stockholm. Asta Östenius sökte och fick då den utlysta tjänsten som provkökschef på ICA. De bägge makarna flyttade således till Stockholm där de i rask följd fick fyra barn.

ICA:s provkök var nyligen invigt och precis som föregångaren och närmaste konkurrenten, KF:s provkök, var ICA:s motsvarighet del i den folkbildning som på 1950-talet koncentrerade sig på kosthållning och näringsriktig mat. I KF:s provkök skapade Anna-Britt Agnsäter lämpliga mått för bak och matlagning, matpyramiden och storsäljaren Vår kokbok. ICA:s provkök följde efter. ICA-kuriren lyste ut recepttävlingar och i provköket testade Asta Östenius tillsammans med sina kollegor, däribland Maja-Lisa Furusjö, de tusentals recept som läsarna genom åren skickade in. Asta Östenius publicerade veckomatsedlar, där maten skulle vara nyttig och billig, och gjorde en färgglad och aptitretande plansch av den av Folkhälsan (föregångare till Livsmedelsverket) rekommenderade kostcirkeln. I provkökets testlaboratorium, vilket Asta Östenius initierade, testades ständigt nya varor och arbetsredskap.

Asta Östenius gav ut ett trettiotal recept- och kokböcker, men skötebarnet var Rutiga kokboken, 1980, där 1 500 recept samsades med handfasta råd och instruktioner för att slutresultatet skulle bli gott — och näringsriktigt. Den var således en grundkokbok som med sina drygt 800 000 sålda exemplar (2006) finns i många svenska hem.

Asta Östenius ägnade även fritiden åt matfrågor. I Lilla Sällskapet, som var en sammanslutning i syfte att främja svensk matkultur, var hon sekreterare och delaktig i att utdela utmärkelser till särskilt förtjänstfulla kockar.

Asta Östenius avled 2009, 90 år gammal.


Maria Sjöberg


Published 2020-03-20You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Asta Svea Matilda Östenius, www.skbl.se/sv/artikel/AstaSveaMatildaOstenius, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-04-10.
Other Names

  Maiden name: Andersson


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Gerda Matilda Andersson, född Vestergren
 • Father: Anders Vilhelm Andersson
 • Brother: Sven Vilhelm Andersson
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Textil- och hushållslärarexamen, Fackskolan för huslig ekonomi


Activities

 • Profession: Lärare, Katrineholms hushållstekniska skola
 • Profession: Lärare, Göteborgs restaurangskola
 • Profession: Anställd, fr o m 1962 chef, ICA-provkök och ICA-kurirens matredaktion
more ...


Contacts

 • Friend: Maja-Lisa Furusjö


Organisations

 • Lilla Sällskapet
  Medlem, sekreterare


Residences

 • Birthplace: Uppsala
 • Uppsala
 • Göteborg
more ...


SourcesFurther ReferencesAsta Östenius (centre) at a function in Bollnäs, 1971. Photo: Per Willehard Häger (1899-1978) (County Museum of Gävleborg, XLM.PWH02167-2)
Asta Östenius (centre) at a function in Bollnäs, 1971. Photo: Per Willehard Häger (1899-1978) (County Museum of Gävleborg, XLM.PWH02167-2)

Keywords

20th century 21st century Authors Cookbooks Managers