Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Birgit Kristina Herngård

1910-09-172003-09-04

School founder, home economics teacher

Birgit Herngård initierade och förestod ett skolköksseminarium i Umeå.

Birgit Herngård föddes 1910 i Härnösand. Hennes far Erik Eriksson, ursprungligen från Jämtland, utbildade sig till lärare i Härnösand varefter han tog namnet Herngård, inspirerat av stadsnamnet. Modern Anna, född Kullamn, kom från Tåby utanför Söderköping. Paret fick tre barn under kort tid, en son och två döttrar med Birgit Herngård som mellanbarn. Hon gick fyra eller fem år i folkskolan varefter hon fortsatte sin skolgång i den sjuåriga flickskolan i Härnösand. Efter avslutad skolgång arbetade Birgit Herngård under ett års tid som barnflicka i Frankrike.

Åter i Sverige flyttade Birgit Herngård till Stockholm, där hon 1930 började på den tvååriga utbildningen vid Statens skolköksseminarium. Efter avslutad utbildning flyttade hon till Fredrika i Västerbotten. I skolan där hon arbetade fick hon en vän i den jämnåriga lärarinnan, sedermera konstnären, Berta Hansson. Efter ett år återvände hon till Stockholm och blev lärare på Statens Skolköksseminarium. Birgit Herngård undervisade där i cirka femton år, fram till 1948 då hon flyttade till Umeå, rekryterad av den socialdemokratiske landstingspolitikern och Umeåbon, sedermera kommunikationsministern, Gösta Skoglund.

Birgit Herngård lämnade mor och syster när hon flyttade till Umeå. Modern bodde som änka i en liten lägenhet i Johanneshov, och hade fram till Birgit Herngårds flytt delat bostad med henne. Lillasyster Ann-Mari, som hade friskförklarats från sin tuberkulos 1947, flyttade då hem till modern och övertog ansvaret för hemmet.

Väl i Umeå kom Birgit Herngård att ägna arbetet sitt fulla engagemang. Hon blev en uppskattad rektor och en god pedagog. Hon hade en stark känsla och förståelse för yngre generationer och visade sina medarbetare ett stort förtroende. Hon hade också sett till att rekrytera de bästa tänkbara medarbetarna. Som ledare och kollega var hon således uppmuntrande och stöttande men i sitt privatliv var hon återhållsam. Birgit Herngård tyckte om att dra sig tillbaka både för att läsa och vara ute i naturen, promenera och åka skidor — hon ansågs rent av vara sportig.

När skolkökslärarinneseminariet öppnade hösten 1948 i landstingets regi var utbildningen tvåårig och tog emot 16 elever. Fram till förstatligandet 1961 växte elevantalet och 1953 bytte utbildningen namn till Seminariet för huslig utbildning eftersom en handarbetslärarinneutbildning som startade 1954 skulle infogas i utbildningen. År 1965 infogades även en barnavårdslärarutbildning. Strax efter gick Birgit Herngård i pension och deltog inte längre i verksamheten när högskolereformen genomfördes 1977 och institutionen blev en del av universitetet och fick namnet Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdsutbildning, HTB.

Vid starten hade skolköksseminariet i Umeå sina lokaler provisoriskt inrymda i det tidigare folkskoleseminariets källare. För att möjliggöra byggandet av bättre lokaler donerade staten en del av folkskoleseminariets stora gård till tomt. Birgit Herngård var djupt engagerad i tillkomsten av den nya byggnaden. Seminariet blev också något av en förebild för andra liknande institutioner. Birgit Herngård samarbetade med arkitekten Nils Tesch som ritade huset och med Carl Malmsten som inredde. Trädgårdsarkitekt Walter Bauer stod för gestaltningen av utemiljön. Den 12 maj 1955 invigdes seminariet med pompa och ståt. Statsminister Tage Erlander höll tal och Sibylla, hertiginna av Västerbotten, förgyllde tillställningen. Sara Lidman bidrog med dikten ”Sång till brödet”. Birgit Herngård kunde vara både stolt och glad.

Birgit Herngård, som levde ensam hela sitt liv, bodde under sin sista tid på ett äldreboende i Umeå. Hon avled 2003, 93 år gammal, och begravdes i minneslunden på Norra kyrkogården i Umeå.


Kerstin Thörn


Published 2020-05-04You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Birgit Kristina Herngård, www.skbl.se/sv/artikel/BirgitHerngard, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Kerstin Thörn), retrieved 2020-05-26.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Anna Maria Kristina Herngård, tidigare Eriksson, född Kullman
 • Father: Erik Herngård, tidigare Eriksson
 • Brother: Karl-Erik Herngård
 • Sister: Ann-Marie Herngård


Education

 • Lärarseminarium, Stockholm: Skolkökslärarutbildning, Statens Skolköksseminarium


Activities

 • Profession: Skolkökslärare
 • Profession: Lärare, Statens Skolköksseminarium
 • Profession: Grundare och föreståndare, Umeå Skolköksseminarium


Contacts

 • Friend: Berta Hansson
 • Colleague: Gösta Skoglund


Residences

 • Birthplace: Härnösand
 • Härnösand
 • Paris, Frankrike
more ...


Sources

Unpublished source
 • Artikelförfattarens intervju med Maja Jacobsson, 2016-05-03, Umeå

 • Artikelförfattarens intervju med Marianne Sjönander, 2016-05-24, Nockeby

 • Birgit Herngårds gästbok, privat ägo

Literature
 • 'Birgit Herngård' [Nekrolog], * Dagens nyheter*, 2003-09-20

 • Carlberg, Gertrud, Svenska skolkökslärarinnornas förening 1906-1956: jubileumsskrift, Fören., Stockholm, 1956

 • Mannberg-Zackari, Karin (red.), I vardagens tjänst: 40 år med huslig utbildning i Umeå, Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdslärarutbildning, Umeå Univ., Umeå, 1990Further ReferencesBirgit Herngård, 1990. Photo: Jan Lindmark
Birgit Herngård, 1990. Photo: Jan Lindmark

Keywords

20th century Domestic science School directors Teachers