Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Kerstin Birgitta Adamina Norén

1929-04-252014-01-26

Jurist, county administrative court judge, pioneer

This article is awaiting translation

Birgitta Norén var den första kvinnliga rådmannen vid Länsrätten i Gävle. År 1979 var hon den enda kvinnan i chefsposition vid länsstyrelsen i Gävleborg; det fanns 28 chefstjänster.

Birgitta Norén föddes som Kerstin Birgitta Adamina Waldau i Stockholm, 1929. Hon var dotter till Gunnar och Inger Waldau. På grund av en stor gomspalt tvingades hon från barnsben att genomgå otaliga operationer då läkarna försökte bygga upp en ”normal” gom, mun och näsa. I skolåldern gjorde operationerna att hon förlorade månader av undervisning, och hon måste läsa extra på somrarna eller vid sidan om under terminerna. Trots att hon tränade hos logoped i flera omgångar, var hennes tal ofta otydligt. Långt in på 1970-talet fortsatte hon talträningen, bland annat genom att på kvällarna läsa högt för sin man, spela in uppläsningen och sedan analysera den.

Birgitta Norén började första förberedande i Lidingö Privatskola hösten 1936. Från och med hösten 1940 gick hon på den sjuåriga teoretiska linjen i Vasastadens kommunala flickskola i Stockholm. Studentexamen tog hon på Nya Elementar för flickor i Stockholm i 3 juni 1949. Birgitta Norén tog sin juristexamen vid Stockholms högskola, tingsmeriterade sig vid Gotlands domsaga och kom sedan, efter några få år i Stockholm, till länsskatterätten i Gävle. Hon gifte sig med juristen Thorsten Norén 20 juni 1959. Paret bodde i Gävle resten av sina liv.

I decennier var paret Norén engagerat i Röda korset, i telefonjourer som Jourhavande Medmänniska och Brottsofferjouren. Birgitta Norén var invald i Inner Wheel (Rotarys kvinnliga sektion). Hon var länge med i en vävgrupp och gick flera kurser i andra hantverk.

Det säger något om Birgitta Noréns kompetens som jurist, hennes flit och arbetslust, samt hennes förmåga att komma överens med kollegor och övriga berörda, att hon lyckades göra en karriär som fortfarande i slutet av 1970-talet var ovanlig för kvinnor. I ett betyg skrev dåvarande landshövdingen Hans Hagnell i Gävle att Birgitta Norén hade ”djupgående kunskaper, var effektiv, hade utpräglad ansvarskänsla och god förmåga att handleda yngre medarbetare”.

Birgitta Norén gick i pension 1 april 1996, 67 år gammal. Hon var då rådman, men hade även vikarierat som lagman.

Birgitta Norén avled 2013. Hon vilar tillsammans med sin make på Skogskyrkogården i Gävle.


Lena Adamina Waldau


Published 2020-08-19You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Kerstin Birgitta Adamina Norén, www.skbl.se/sv/artikel/BirgittaNoren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lena Adamina Waldau), retrieved 2020-09-25.
Other Names

  Maiden name: Waldau


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Inger Adamina Waldau, född Petersson
 • Father: Gunnar Oskar Bertil Waldau
 • Brother: Göran Olof Oskar Waldau
 • Husband: Thorsten Gustaf Norén


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Maskinskrivningskurs, Påhlmans Handelsinstitut
 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Activities

 • Profession: Notarie, tingsmeritering, Gotlands domsaga
 • Profession: Länsnotarie, fr o m 1960 taxeringsinspektör, fr o m 1967 biträdande taxeringsintendent, Gävleborgs länsstyrelse
 • Profession: Enhetschef, länskatterätten i Gävle
 • Profession: Rådman, Gävleborgs länsrätt


Organisations

 • Yrkeskvinnors Klubb (YK)
  Medlem
 • International Inner Wheel
  Medlem
 • Röda korset
  Medlem, Gävleföreningen
 • Jourhavande Medmänniska
  Medlem


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Visby
more ...


Sources

Unpublished source
 • Släktmaterial

 • Waldau, Lena, Besvikelserna landskap: småborgares livsvillkor 1800-1960

Literature
 • Arbetarebladet Gävle, 1979-01-13

 • Arbetarebladet Gävle, 1996-03-22Birgitta Norén, circa 1970s. Photographer unknown (privately owned image)
Birgitta Norén, circa 1970s. Photographer unknown (privately owned image)

Keywords

20th century Lawyers