Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Eskils Brita Skötsner

1864-07-261926-03-19

Photographer

This article is awaiting translation

Brita Skötsner var bondflickan från byn Backa i Rättviks socken som blev societetsfotograf i Östhammar och Öregrund.

Brita Skötsner föddes 1864 i Backa som dotter till Eskils Hans Andersson och hans hustru Brita Hansdotter. Med den traditionella namngivningen i Dalarna fick barnet heta Eskils Brita Hansdotter. Hon gifte sig 1886 med Anders Skötsner från Vikarbyn. Han hette ursprungligen Skött Anders Jonsson men liksom sina två bröder tog han namnet Skötsner. Han bodde granne i Mårsbacken i Vikarbyn med fotograferna Gudmund Berg och hans dotter Märta Berg. Anders Skötsner hade lärt sig fotografera av sedermera hovfotografen Finn Lars Larsson från Västbjörka. Omkring 1878 började han fotografera på egen hand och fram till 1887 hade han fotoateljé i Rättvik.

Brita Skötsner var också fotograf och i samband med giftermålet flyttade maken till hennes föräldrahem i Backa. Hon hade en kusin, Eskils Emanuel Hansson från Söderås, som också blev en duktig fotograf sedan hon lärt upp honom. Brita Skötsner arbetade en kort tid i makens ateljé i Rättvik innan de tillsammans 1887 flyttade till Östhammar. Paret Skötsner ansåg att konkurrensen var för stor i Rättvik med ortens många fotografer och därför bestämde de sig för att flytta. Kanske var det grannen Gudmund Berg som påverkade valet av plats då han en tid vistats i grannstaden Öregrund.

Enligt uppgifter i Svenska Fotografers Förbunds (SFF) matriklar 1899 och 1911 etablerade sig Anders Skötsner redan 1885 i Alunda, 1886 i Harg och 1887 i Östhammar. Han kan ha varit verksam på dessa platser även om han inte bosatte sig där förrän 1887. På baksidan av visitkortsfotografierna står det följande: ”Fotografi-Atelier A. Skötsner, Rättvik. Plåten förvaras för efterbeställning. Utförer allt hvad fotografier hörer. Förminskningar och förstoringar efter porträtter och tekniska & produktionsritningar. Interiörer, landskap & kopieringar efter fotografier, målningar, konst & merkantila föremål. Omsorgsfullt arbete. Priserna pr. kontant.” Det är troligt att Brita Skötsner också arbetade i ateljén även om hon inte fick med sitt namn på visitkortsfotografierna. Efter bara åtta månader i Östhammar avled Anders Skötsner, endast 26 år gammal, och då tog Brita Skötsner över ateljén. I början hade hon hjälp av fotograf Finn Anders Larsson från Vikarbyn som bodde i Uppsala. Han var bror till Finn Lars Larsson som Anders Skötsner hade praktiserat hos. Rättviksfotograferna hjälptes alltså åt även sedan de flyttat från hemorten.

År 1893 gifte Brita Skötsner om sig med Per Elis Edlundh från Forsmark. De träffades när Brita Skötsner fotograferade kung Oscar II:s besök i Öregrund och Östhammar. Maken Pers bror Josef Edhlund var också fotograf i Östhammar. Brita Skötsner var en skicklig fotograf och hon lärde upp sin make till fotograf och de hade sedan tillsammans ateljén Skötsner-Edlundh från 1893 i Östhammar. De hade också sommarfilialer i Öregrund och Gimo. Under badhusepoken 1880–1930 var det många välbeställda badgäster som kom från Sundsvall, Gävle, Uppsala och Stockholm till Öregrunds och Östhammars havsbad för att dricka brunn och bada i kall- och varmbadhus men också för att delta i sällskapslivet. Många valde att fotografera sig hos Skötsner & Edlundh.

När Brita Skötsner-Edlundh avled 1926 fortsatte maken att driva ateljén.


Christer Bergin


Published 2021-03-04You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Eskils Brita Skötsner, www.skbl.se/sv/artikel/BritaSkotsner, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Christer Bergin), retrieved 2021-06-19.
Other Names

  Maiden name: Hansdotter
  Married: Edlundh


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Brita Hansdotter
 • Father: Eskils Hans Andersson
 • Brother: Eskils Anders Hansson
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Rättvik: Fotografisk lärling hos Anders Skötsner


Activities

 • Profession: Fotograf
 • Profession: Fotograf, ateljé Skötsner-Edlundh, Östhammar, Öregrund och Gimo


Contacts

 • Relative: Eskils Emanuel Hansson, kusin
 • Relative: Josef Edlundh, svåger
 • Colleague: Finn Anders Larsson


Residences

 • Birthplace: Rättvik
 • Rättvik
 • Östhammar
 • Place of death: Östhammar


Sources

Literature
 • Bergin, Christer, Fotografer i Dalarna, Dalarnes fornminnes- och hembygdsförbund i samarbete med Dalarnas museum, Falun, 2018

Encyclopaedia
 • Johanson, Bernhard, Fotografregister 1860-1920, Bernhard Johanson, Gävle, 2009Brita Skötsner with her husband Per Elis Edhlund, year unknown. Assumed self-portrait (Upplandsmuseet, ED20432)
Brita Skötsner with her husband Per Elis Edhlund, year unknown. Assumed self-portrait (Upplandsmuseet, ED20432)

Keywords

19th century 20th century Photographers