Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Edit (Eddie) Katarina Figge

1904-02-042003-09-12

Artist, revue artiste

This article is awaiting translation

Eddie Figge var konstnär och en förnyare inom det svenska moderna måleriet.

Hon föddes som Edith Katarina Gustafsson i Stockholm 1904 och växte upp i Vasastan. Som 16-åring lockades hon år 1920 att bli dansare i Ernst Rolfs revyer efter att ha läst en annons i tidningen. Hon var sedan artist, dansare och primadonna i en rad revyuppsättningar över hela landet och från 1930 även i Paris. Ett par år under 1920-talets mitt var hon gift med hotelldirektören Paul Figge och behöll hans efternamn efter skilsmässan.

Eddie Figge tillbringade 1930-talet i Paris och på resande fot i hela Europa. Hon åkte bland annat till Rom där mötet med Michelangelos freskmålningar från 1500-talets början i Sixtinska kapellet blev en avgörande upplevelse. Ett samtal med konstnären Roland Kempe i Paris 1939 övertygade henne om att satsa på konstnärsbanan och hon återvände till Stockholm för att där från hösten 1939 och fram till 1942 utbilda sig vid Otte Skölds målarskola. Två år senare, 1944, gifte hon sig med kollegan Rune Jansson, som under samma tid varit elev på skolan. Sonen Sylvester föddes 1945. De bosatte sig i en villa på Blidö i Stockholm.

Som målare använde Eddie Figge ett pastost, måleriskt uttryck i abstraherade motiv där landskapet på Blidö ofta bildade utgångspunkt. Under 1950-talets början hade den abstrakta expressionismen utvecklats; en stil som främst förknippas med den amerikanska konstnären Jackson Pollocks stora stänk- och droppmålade kompositioner. Metoden och uttrycket vidareutvecklades under hela efterkrigstiden, bland annat till det formspråk som kom att kallas informellt måleri. Detta är den etikett konsthistoriker oftast sätter på Eddie Figges konst från 1950-talet och framåt; målningar med ett intimt tilltal som ofta bryter mot givna regler och traditioner för komposition. Verken är ofta målade med lager-på-lager-teknik, där ytan endast delvis täckts av en eller två färger och — i Eddie Figges fall — inte sällan kompletterade med metallfolie, snören eller vajrar som fästs på eller virats runt målarduken. Titlarna, särskilt från 1960-talet, vittnar om hennes stora intresse för astronomi och universum; typiska exempel är Rymdrummet och Drömmen om rymden. Ett parallellintresse var miljörörelsen, och då FN höll miljökonferens i Stockholm 1972 framträdde Eddie Figge med ett anförande.

Hennes första separatutställning visades på Gummessons konstgalleri i Stockholm 1954, men det var först efter den uppmärksammade utställningen på Galerie Blanche 1961 som Eddie Figge började bli efterfrågad för utställningar på gallerier och konstmuseer. Redan året därpå, 1962, valdes hon ut till den prestigefyllda utställningen Kritikernas val som turnerande över landet i regi av Riksförbundet för bildande konst. Flera utställningar följde, hon ställde ut både ensam och i grupp, där hennes måleri i oljefärg och akvarellteknik visades: i Stockholm återkommande på galleri Burén, och därtill i Finland, New York, Lund, Norrköping och Gävle. Konstakademien i Stockholm visade en retrospektivutställning med Eddie Figge 1971. Svenska institutet i Paris visade 1978 separatutställningen Måleri i rymdåldern.

De många resor som Eddie Figge under hela sitt liv företog gav ständigt ny inspiration; viktig blev inte bara den partikelfysik hon bekantade sig med på forskningsinstitutet CERN i Schweiz utan också förcolombianska kulturer i Sydamerika, såväl som det europeiska klassiska kulturarvet i grekisk skulptur och arkitektur.

Separatutställningar med hennes konst visades på Moderna Museet i Stockholm 1981 och på Nationalmuseum 1992. Hon deltog också i den välkända internationella Sao Paolo-biennalen 1989. Moderna Museet visade 1989 Hyllning till Eddie Figge — ett initiativ som tog utgångspunkt i konstnärens decennielånga och starka engagemang för en ny byggnad för Moderna Museet på Skeppsholmen — som invigdes samma år.

Den sista stora separatutställningen med Eddie Figge visades på Liljevalchs konsthall i Stockholm 2003, samma år som hon avled och begravdes på Norra begravningsplatsen i Solna. Hennes konst finns idag i samlingarna på Moderna Museet i Stockholm, Musée d'Art Moderne i Paris och Skissernas Museum i Lund.


Linda Fagerström


Published 2020-06-25You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Edit (Eddie) Katarina Figge, www.skbl.se/sv/artikel/EddieFigge, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Linda Fagerström), retrieved 2020-07-10.
Other Names

  Maiden name: Gustafsson
  Married: Figge Jansson


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Gerda Kristina Gustafsson, född Karlsson
 • Father: Frans Oskar Gustafsson
 • Sister: Alfhild Kristina Gustafsson, gift Blom
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Konstnärlig utbildning, Otte Skölds målarskola


Activities

 • Profession: Dansare, revyprimadonna
 • Profession: Konstnär


Contacts

 • Colleague: Ernst Rolf
 • Friend: Thora Dardel
 • Mentor: Otte Sköld
more ...


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Paris, Frankrike
more ...


Sources

Literature
 • Figge, Eddie, Granath, Olle, Nilsson, Bo & Fogelström, Lollo, Eddie Figge, Liljevalchs konsthall, Stockholm, 2003

 • Figge, Eddie, Hyllning till Eddie Figge = Homage to Eddie Figge : Moderna museet 1998, Moderna museet, Stockholm, 1998Further References

Litteratur
 • Granath, Olle, ’Eddie Figge’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 2003-09-22

 • Rubin, Birgitta, ’Konstnären Eddie Figge har gått bort’, Dagens Nyheter, 2003-09-13Eddie Figge, year unknown. Photo: Jan de Meyere (1879-1950). Stockholms City Museum, JdM 590
Eddie Figge, year unknown. Photo: Jan de Meyere (1879-1950). Stockholms City Museum, JdM 590

Keywords

20th century Artists Actors