Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Edith Maria Lindblom

1887-03-301976-02-09

Trade union leader

Edith Lindblom var fackföreningsledare och ordförande i Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) under åren 1922—1947.

Edith Lindblom föddes i Stockholm 1887 som dotter till en bokbindare. Efter avslutad skolgång fick hon som 16-åring anställning som kontorist vid grosshandlarfirman Eisner & Söner 1903. Här blev vikten av sammanhållning och organisation för att råda bot på de brister som fanns i arbetslivet tydlig för henne. År 1908 gick hon med i Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF) som hade grundats fem år tidigare av Fredrika-Bremer-Förbundet och som fortfarande arbetar för kvinnors gemensamma yrkesfrågor och ett gott kamratskap.

Inom KKF blev Edith Lindblom mycket uppskattad på grund av sin utpräglat organisatoriska begåvning och representativa framtoning. Från 1913 till 1922 avancerade hon från mötesvärdinna till styrelsemedlem och sedermera organisationens ordförande.

I Edith Lindbloms fokus var ständigt de kvinnliga kontoristernas låga löner och motsvarande samhällelig status. Hon arbetade enträget, inte bara för att höja kontoristernas löner, utan även för att förbättra deras pensioner, försäkringar och bostäder. Redan 1925 såg Edith Lindblom till att KKF tog kontakt med Blomsterfonden, och därmed kunde hon säkra lägenheter för föreningens äldre medlemmar. Som ordförande i KKF spred hon information om föreningen och dess syfte, dels genom omfattande föreläsningsturnéer, dels genom artiklar i dagstidningar och i organisationens regelbundet utgivna meddelanden.

Utöver sitt ordförandeskap i KKF var Edith Lindblom aktiv som förhandlare i Svenska Personal-Pensionskassan (SPP, nuvarande Alecta), och var en av de grundande krafterna bakom De anställdas centralorganisation (Daco, nuvarande Tjänstemännens centralorganisation, TCO) och Handelstjänstemannaförbundet (HTF, senare Tjänstemannaförbundet HTF, nuvarande Unionen). Hon var även starkt engagerad i kvinnans allmänna rösträtt och behörighet till allmänna tjänster och ämbeten. Under ett antal år på 1930-talet var Edith Lindblom även representant för Folkpartiet i Stockholms stadsfullmäktige.

År 1947, vid 60 års ålders, sade Edith Lindblom upp sig som ordförande i KKF, efter 25 år i föreningens tjänst. Hon fortsatte dock som rådgivare, och på föreningens årsmöte utsågs hon enhälligt till hedersordföranden och mottog guldmärket, KKF:s finaste utmärkelse. Som person beskrevs Edith Lindblom som rejäl, realistisk och envis.

Edith Lindblom gifte sig aldrig. Hon dog i Stockholm 1976, 89 år gammal, och begravdes på Sandsborgskyrkogården i Gamla Enskede.


Bodil Hasselgren


Published 2020-04-14You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Edith Maria Lindblom, www.skbl.se/sv/artikel/EdithLindblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Bodil Hasselgren), retrieved 2020-05-27.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Carolina Matilda Lindblom, född Forsberg
 • Father: Carl Oskar Bernhard Lindblom
 • Brother: Carl Birger Lindblom
 • Brother: Oskar Josef Lindblom


EducationActivities

 • Profession: Kontorist, Grosshandlarfirman Eisner & söner
 • Profession: Ordförande, Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF)
 • Profession: Förhandlare, Svenska Personal-Pensionskassan (SPP, nuvarande Alecta)
more ...


Organisations

 • Kvinnliga Kontoristföreningen (KKF)
  Medlem, ordförande 1922–1947, därefter rådgivare och hedersordförande
 • Handelstjänstemannaförbundet (HTF, senare Tjänstemannaförbundet HTF, nuvarande Unionen)
  Medgrundare, vice ordförande
 • Folkpartiet (FP, nuvarande Liberalerna)
  Medlem, ledamot av Stockholms stadsfullmäktige
 • De anställdas centralorganisation (Daco, nuvarande Tjänstemännens centralorganisation, TCO)
  Medgrundare


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Prices/awardsSourcesFurther References

Litteratur
 • Alving, Barbro, 'Alla frågar om lön ingen om arbetet', Dagens Nyheter, 1956-06-17

 • Lindberg, Olof, 'Edith Lindblom död', Dagens Nyheter, 1976-02-12Edith Lindblom, at the time secretary of KKF, in Idun nr 28, 1923. Photographer unknown (Gothenburg University Library)
Edith Lindblom, at the time secretary of KKF, in Idun nr 28, 1923. Photographer unknown (Gothenburg University Library)

Keywords

20th century Trade unionist