Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elsa Harriet Thulin

1887-01-191960-03-29

Översättare

Elsa Thulin var en av sin tids mest ansedda översättare. År 1960 instiftades ett översättarpris i hennes namn.

Elsa Thulin föddes i Stockholm. Hon var det äldsta av sex barn till handlaren Ludvig Sachs och hans hustru Bertha. Hon avlade studentexamen vid Wallinska skolan i Stockholm 1906, skrev in sig vid Uppsala universitet samma år och tog 1908 en filosofie kandidatexamen med två betyg i engelska, två betyg i tyska och tre betyg i romanska språk. Hon gifte sig 1910 med John Thulin. De fick två barn, Ebba, född 1911, och Lars ,född 1913.

Elsa Thulin debuterade som översättare i tjugoårsåldern och var verksam långt in på 1950-talet. Hennes förtrogenhet med i synnerhet den franska litteraturen var stor och hon introducerade flera stora franska författarskap som Albert Camus, André Gides och André Maurois för en svensk läsekrets. Hennes noggrannhet och stil har gjort att hennes översättningar stått sig. Fortfarande (2018) utkommer hennes översättning av Albert Camus Pesten i nya upplagor. För sin franska kulturgärning blev hon utsedd till såväl officer av den franska orden Palmes académiques som till riddare av Hederslegionen (Ordre national de la Légion d'honneur).

Elsa Thulin översatte i första hand från franska men även från italienska, norska och danska. Sålunda gjorde hon flera översättningar av Luigi Pirandellos verk. Till de norska författarskap som återkommer på hennes mycket omfattande verklista hör den under 1930-talet omdebatterade Tryggve Guldbrandsens och Sigrid Boos. Bland danska författarskap finns Ingrid Møllers och William Heinesens. Hon översatte i första hand romaner men även dramer som exempelvis Nordahl Griegs Barrabas och Jean Cocteaus Vanartiga föräldrar.

Elsa Thulin var också en produktiv kulturjournalist och debattör, som under kriget utmärkte sig för sin antinazism. Hon stred oförtröttligt för att förbättra de litterära översättarnas villkor. År 1954 ledde hon bildandet av Svenska Översättarförbundet och blev förbundets första ordförande, en post som hon upprätthöll till sin död. Genom sitt arbete där lade hon grunden för den fackliga kamp som svenska översättare fortfarande för.

Elsa Thulin var en av sin tids mest ansedda översättare och 1960 instiftades ett översättarpris i hennes namn, som skall delas ut till ”översättare av skönlitteratur såsom belöning för framstående översättargärning”. Hon blev själv den första pristagaren.

Elsa Thulin avled 1960.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elsa Harriet Thulin, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaHarrietThulin, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-01-23.
Other Names

  Maiden name: Sachs


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Bertha Stiebel
 • Father: Ludvig Sachs
 • Sister: Lily Frida Sachs
fler...


Education

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Wallinska skolan, privatskola
 • Universitet, Uppsala: Fil.kand.examen, engelska, tyska och romanska språk, Uppsala universitet


Activities

 • Yrke: Översättare
 • Yrke: Journalist, kulturskribent, debattör


Contacts

 • Kollega: Birgitta Hammar


Organisations

 • Svenska Översättarförbundet
  Grundare, ordförande


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Uppsala
 • Place of death: Stockholm


Prices/awardsSourcesFurther References