Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Elsa Julia Elliot-Lund

1898-12-101935-05-25

Pioneering lawyer

This article is awaiting translation

Elsa Elliot Lund var jurist och en av Sveriges första kvinnliga advokater.

Elsa Elliot Lund föddes 1898 i Karlskrona. Hennes föräldrar var Arvid Elliot som var verksam som jurist och rådman, och Bertha Elisabet Elliot, född Hansen. I familjen fanns också syskonen Knut Elliot som även han skulle välja den juridiska banan i livet samt tvillingsystrarna Rut och Inga Elliot. Den senare dog endast 14 år gammal. Rut Elliot utbildade sig till gymnastikdirektör.

Elsa Elliot Lund avlade studentexamen i Stockholm 1917 och när det var dags att välja inriktning för de högre studierna så valde hon samma yrkesbana som sin far och bror, nämligen att bli jurist. Hon studerade juridik på Stockholms högskola och avlade juris kandidatexamen i februari 1923. Därefter arbetade hon under hela sin yrkesverksamma tid som biträdande jurist hos Matilda Staël von Holstein på hennes advokatbyrå i Stockholm. År 1928 blev Elsa Elliot Lund som åttonde kvinna ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Elsa Elliot Lund gifte sig 1926 med Victor Lund, som ägde skrädderifirman Lund & Ekholm. Under åren 1927 och 1929, samtidigt som Elsa Elliot Lund etablerade sig som advokat, föddes parets två söner. Våren 1935 blev Elsa Elliot Lund hastigt svårt sjuk och gick bort endast 36 år gammal. Hon är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.


Elsa Trolle Önnerfors


Published 2021-01-16You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Elsa Julia Elliot-Lund, www.skbl.se/sv/artikel/ElsaJuliaElliotLund, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Elsa Trolle Önnerfors), retrieved 2021-03-03.
Other Names

  Maiden name: Elliot


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Bertha Elisabet Elliot, född Hansen
 • Father: Arvid Elis Elliot
 • Brother: Knut Elliot
more ...


Education

 • Läroverk, Stockholm: Studentexamen
 • Högskola, Stockholm: Jur.kand.examen, Stockholms högskola


Activities

 • Profession: Biträdande jurist, sedermera advokat, Mathilda Staël von Holsteins advokatbyrå


Contacts

 • Colleague: Mathilda Staël von Holstein
 • Colleague: Sigrid Beckman


Organisations

 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot


Residences

 • Birthplace: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Sources

Literature
Encyclopaedia
 • Harnesk, Paul (red.), Vem är vem? 1 Stor-Stockholm, 2. uppl., Vem är vem, Stockholm, 1962Elsa Elliot-Lund in the magazine Charme, nr 1, 1925. Photographer unknown
Elsa Elliot-Lund in the magazine Charme, nr 1, 1925. Photographer unknown

Keywords

20th century Lawyers Pioneers