Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Emma Dagmar Stenbeck

1889-04-121985-05-11

Philanthropist, active within the Swedish Red Cross

This article is awaiting translation

Dagmar Stenbeck var socialt engagerad, bland annat i svenska Röda Korset.

Dagmar Stenbeck föddes 1889 i Hult i Kvillinge (nuvarande Kolmårdens församling). Hennes föräldrar var Gunnar Ekelund och Helena Ekelund, född Frisell. Fadern var brukspatron vid Hults Bruk och riksdagsman i första kammaren under åren 1908–1919. I familjen fanns ytterligare tre syskon. Dagmar Stenbeck utbildade sig i sociala frågor, bland annat genom en kurs som arrangerades av Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) från vilken hon examinerades 1913. Därefter tjänstgjorde hon vid Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå i Stockholm. Hon gifte sig med justitierådet Nils Einar Stenbeck den 7 juli 1917 och de fick fyra barn tillsammans.

I samband med första världskriget började Dagmar Stenbeck att engagera sig i svenska Röda Korsets verksamhet med ideella hjälpsystrar. Under åren 1917–1938 var hon ledare för utbildningen av dessa. Hon var också ordförande för svenska Röda Korsets hjälpsysternämnd 1938–1961. Under många år var Dagmar Stenbeck även ledamot i Röda Korsets styrelse.

År 1939 tog Dagmar Stenbeck initiativ till att finska krigsinvalider skulle få komma till Sverige för vård och rehabilitering. Hon initierade också ett internathem på Lidingö för barn som hade gomdefekter. Efter 1942 kunde barnen få kirurgisk hjälp och talutbildning i vad som kommit att kallas Röda Korsets språkförskola. Hit kom barn från hela landet som stannade olika länge beroende på sina behov. Dagmar Stenbeck var själv ordförande i hemmets styrelse från 1942 till 1965.

Dagmar Stenbeck avled 1985 och är begravd på Matteus kyrkogård i Norrköping.


Camilla Bergvall


Published 2021-02-22You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Emma Dagmar Stenbeck, www.skbl.se/sv/artikel/EmmaDagmarStenbeck, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-05-13.
Other Names

  Maiden name: Ekelund


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Helena Ekelund, född Frisell
 • Father: Gunnar Mauritz Hugo Ekelund
 • Sister: Ingrid Augusta Ekelund, gift Moberg
more ...


EducationActivities

 • Profession: Tjänsteman, Svenska fattigvårdsförbundets barnavårdsbyrå
 • Non-profit work: Utbildningsledare, Röda Korsets hjälpsystrar
 • Non-profit work: Filantropisk verksamhet, bl a initiativtagare och styrelseordförande, Röda Korsets språkförskola


Organisations

 • Röda korset
  Medlem, studieorganisatör, fr o m 1938 ordförande, hjälpsysternämnden, samt ledamot, överstyrelsen


Residences

 • Birthplace: Norrköping
 • Norrköping
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Prices/awardsSourcesDagmar Stenbeck. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Dagmar Stenbeck. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

20th century Charity