Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gallie Åkerhielm

1907-03-281968-09-03

Author, journalist, translator

This article is awaiting translation

Gallie Åkerhielm var friherrinna, barnboksförfattare, journalist och översättare. Hon var särskilt känd för de båda barnboksserierna om Anna-Lena och katten Trisse. Hon behärskade italienska, tyska, engelska och franska och översatte ett sjuttiotal verk.

Gallie Åkerhielm föddes 1907 som Gallie Hoffmann i Kazan, huvudstad i delrepubliken Tatarstan, Ryssland. Hon var dotter till bergsingenjören August Hoffmann och hans maka Lydia, född Popova. Familjen flyttade så småningom tillbaka till Stockholm, då farmodern ägde fastigheter på Kungsholmen. Gallie Åkerhielm ingick sitt första äktenskap med Arturo Croci, en italiensk kapten och konsul. De var bosatta i Rom och var gifta från 1928 till 1935. Två år senare kom Gallie Åkerhielm ut med romanen Nygift i Rom.

Innan dess hade hon träffat sin andre make, advokaten och författaren Uno Eng. År 1936 fick paret dottern Gallie Eng och två år senare blev de äkta makar. Redan år 1941 gifte hon dock om sig en tredje gång, nu med författaren Helge Åkerhielm.

Gallie Åkerhielms dotter Gallie Eng berättar i en artikel i Svenskt översättarlexikon att hennes mor hade haft god ekonomi och levt i välbärgade kretsar, men att hennes situation förändrades under 1930-talet och hon då blev tvungen att dra in pengar till hemmet. Hon valde att skriva texter för veckopressen.

Men eftersom hon var språkkunnig i italienska, tyska, engelska och franska låg översättningsarbete också nära till hands. År 1938 publicerades hennes första översättning: Ali och Nino av den azeriske författarpseudonymen Kurban Said på Hökerbergs förlag. Gallie Åkerhielm översatte ett tjugotal romaner för förlaget, men fick också uppdrag för andra förlag.

I Svenskt översättarlexikon skriver Gallie Eng till exempel att Gallie Åkerhielm översatte barn- och ungdomsböcker från norska och danska för Rabén & Sjögren. För Berghs Förlag översatte hon bland annat Steve Frazees Spärrade skyar, 1955, och ett år senare spionromanen Fallet Sorge av Hans-Otto Meissner. Under 1950- och 1960-talen var B. Wahlströms Bokförlag hennes främsta uppdragsgivare, med cirka 25 titlar, bland annat Daphne Du Mauriers Dig skall ingen annan äga, 1960, och Frank G. Slaughters Hård vind över Florida, 1969.

Samma förlag ville ha klassiker översatta och Gallie Åkerhielm tog sig an Émile Zolas Nana, 1959. Hon bearbetade även sagor av Bröderna Grimm och Hans Christian Andersen. Gallie Eng noterar i sin artikel i Svenskt översättarlexikon att Gallie Åkerhielm också arbetade som redaktör för antologier och inte lämnade veckopressen helt utan även under en tid var redaktionschef på veckotidningen Husmodern. Som journalist hade hon uppdrag för Stockholms-Tidningen, Åhlén & Åkerlunds veckotidningsförlag och Allers-pressen.

Gallie Åkerhielm publicerade dessutom egna barnböcker: ett tjugotal om katten Trisse och ett tiotal böcker om flickan Anna-Lena. Dessutom hann hon med ett tiotal bilderböcker för små barn. Hennes föredrag om vett och etikett och samlevnad gavs ut som Konsten att vara värdinna, 1948, och Konsten att tjusa mannen, 1950.

Gallie Åkerhielm avled 1968 efter en bilolycka, i vilken även hennes make Helge Åkerhielm omkom. Makarna Åkerhielm ligger begravda på Skogskyrkogården i Stockholm.


Ulrika Jannert Kallenberg


Published 2020-09-02You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Gallie Åkerhielm, www.skbl.se/sv/artikel/GallieAkerhielm, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Ulrika Jannert Kallenberg), retrieved 2020-09-25.
Other Names

  Maiden name: Hoffmann
  Married: Croci, Eng


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Lydia Hoffman, född Popova
 • Father: August Ossian Hoffman
 • Husband: Arturo Croci
more ...


Activities

 • Profession: Författare
 • Profession: Översättare
 • Profession: Redaktör, journalist, bl a Husmodern, Stockholms-Tidningen


Contacts

 • Colleague: Lucie Lundberg
 • Colleague: Ingrid Vang Nyman


Residences

 • Birthplace: Kazan, Ryssland
 • Kazan, Ryssland
 • Rom, Italien
more ...


SourcesFurther References

Litteratur
 • ’Gallie Åkerhielm’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 1968-09-05Gallie Åkerhielm. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)
Gallie Åkerhielm. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0)

Keywords

20th century Authors Translators Journalists