Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gerda Cederblom

1867-04-141931-02-18

Ethnologist, author, museum employee

Gerda Cederblom var etnolog och museitjänsteman. Hon skrev ett flertal böcker och artiklar, främst om den svenska allmogens seder, klädedräkt och hantverk.

Gerda Cederblom föddes 1867 i Malmö, som dotter till Augusta Oterdahl och professor Johan Erik Cederblom. Gerda Cederblom var syster till sexualupplysaren Elin Cederblom, och faster till äventyraren och textilkonstnären Aina Cederblom. I syskonskaran fanns ytterligare två systrar och en bror.

Gerda Cederblom tog studentexamen vid den privata gymnasieskolan Lyceum för flickor i Stockholm och läste därefter vidare vid Tekniska skolan (nuvarande Konstfack). År 1894 anställdes hon vid Naturhistoriska riksmuseets etnografiska avdelning som assistent, där hon arbetade fram till 1900 då hon tog tjänst som amanuens vid Nordiska museet. Vid Nordiska museet skulle hon stanna till sin pensionering 1929, och där bedriva ett omfattande arbete som folkbildare och skribent. Från 1914 var Gerda Cederblom ansvarig för museets stora samling av svenska folkdräkter, vars 30 000 föremål hon katalogiserade.

Gerda Cederblom var verksam i en tid då museiamanuenser sällan eller aldrig hade akademisk utbildning, något som gällde för både kvinnor och män. Trots avsaknad av akademisk examen skulle hon under hela sitt yrkesverksamma liv ses som en expert på sitt område, den svenska allmogens materiella kultur. Gerda Cederblom var återkommande skribent i Nordiska museets årsbok Fataburen, ofta med artiklar på ämnet svensk folkligt vardagsliv samt hantverksmetoder och redskap.

År 1908 hölls på Nordiska museet Första mötet för svensk folkkunskap, vid vilket Gerda Cederblom var en av 15 föredragshållare för ett femtiotal konferensdeltagare. Föredraget Några af våra äldsta spånadsredskap och deras ättlingar skulle året efter komma att publiceras, utgivet av Nordiska museet. Gerda Cederblom var en uppskattad föreläsare, och lade stor vikt vid sin möjlighet att sprida kunskap om äldre folkligt liv. Hon var medlem i Sällskapet Nya Idun från 1905 fram till sin död.

Gerda Cederblom avled 1931 i Stockholm. Hon gravsattes i Norra krematoriet, nuvarande Norra begravningsplatsen, i Solna.


Christina Dackling


Published 2020-05-05You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Gerda Cederblom, www.skbl.se/sv/artikel/GerdaCederblom0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Christina Dackling), retrieved 2020-05-26.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Augusta Johanna Maria Cederblom, född Oterdahl
 • Father: Johan Erik Cederblom
 • Sister: Elin Cederblom
more ...


EducationActivities

 • Profession: Assistent, Riksmuseets etnografiska samlingar
 • Profession: Museiamanuens, Nordiska Museet
 • Profession: Författare, skribent, folkminnesupptecknare
 • Non-profit work: Ledamot, Engelbrekt församlings fattigvårdsstyrelse


Contacts

 • Relative: Aina Cederblom, brorsdotter


Organisations

 • Sällskapet Nya Idun
  Ledamot


Residences

 • Birthplace: Malmö
 • Malmö
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Prices/awardsSourcesFurther References

Litteratur
 • Berg, Gösta, ’Nordiska museet som forsknings- och bildningsanstalt’, Fataburen 1972, s. 33-56Gerda Cederblom. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – cropped)
Gerda Cederblom. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-NC-SA 4.0 – cropped)

Keywords

19th century 20th century Ethnology Authors