Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gertrud Virginia Adelborg

1853-09-101942-01-25

Teacher, suffragette

Gertrud Adelborg var en rösträttskvinna, som särskilt kämpade för kvinnors möjlighet att yrkesarbeta.

Gertrud Adelborg var den av systrarna Adelborg (Ottilia och Maria Adelborg), som var mest känd i samtiden. När familjen, efter faderns död 1865, flyttade från Karlskrona till Uppsala, fick hon efter en kort utbildning arbeta som guvernant. År 1881 fick hon anställning som skrivbiträde vid Svea Hovrätt.

Genom personlig bekantskap med Fredrika-Bremer-Förbundets stiftare Sophie Adlersparre blev hon engagerad i förbundets verksamhet. Hon arbetade på Fredrika-Bremer-Förbundet 1884-1907, från 1886 som föreståndare. Åren 1897-1915 var hon även styrelseledamot i förbundet. Gertrud Adelborg organiserade förbundsbyråns verksamhet och gjorde den till ett rådgivningscentrum för kvinnor.

Hon upprättade också en platsförmedling för kvinnor, den första i sitt slag i Sverige. Hon kämpade för att nya utbildnings- och verksamhetsområden skulle öppnas för kvinnor och drev frågor om förbättrade löne- och befordringsvillkor för olika grupper av arbetande kvinnor, i synnerhet lågavlönade grupper som telefonister och kontorister. Hon kämpade även för att den lantbrukande befolkningens kvinnor skulle få utbildning inom sina områden och tog initiativet till Fredrika-Bremer-Förbundets lanthushållningsskola i Rimforsa, Östergötland. Denna utbildningsanstalt var, när den bildades 1897, den första i sitt slag i Sverige. Gertrud Adelborg var ledamot i dess styrelse 1907-1921.

Gertrud Adelborg var mycket engagerad i rösträttsfrågan och var en av rösträttsrörelsens banérförare. Det var hon som utformat skrivelsen, då kvinnorna i Sverige 1899 för första gången själva formellt överlämnade ett förslag om rösträtt för kvinnor. Hon var en av stiftarna av Föreningen för kvinnans politiska rösträtt när den bildades i Stockholm 1902. När den följande år blev en nationell förening, Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR), blev hon styrelseledamot även i denna förening. Gertrud Adelborg hade en viktig men mindre synlig roll inom båda förbunden: hon strukturerade arbetet, utredde och sammanställde fakta och författade skrivelser.

När Gertrud Adelborg bröt upp från Stockholm 1907 för att förena sig med sina systrar Ottilia och Maria i byn Gagnef avbröt hon en strålande karriär.

Gertrud Adelborg avled 1942 och begravdes i Gagnef.


Lisbeth LarssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Gertrud Virginia Adelborg, www.skbl.se/sv/artikel/GertrudAdelborg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Lisbeth Larsson), retrieved 2020-02-27.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Hedvig Katarina af Uhr
 • Father: Bror Jacob Adelborg
 • Sister: Ottilia Adelborg
 • Sister: Maria Adelborg


Education

 • Flickskola, Karlskrona: Grundutbildning, Privatskola
 • Uppsala: Uppsala, Privatskola


Activities

 • Profession: Teacher, private tutor
 • Profession: Clerk at the Court of Appeal
 • Profession: Employee at the Fredrika Bremer association office, chair 1886-1907
 • Non-profit work: Member of the board for Rimforsa lanthushållningsskola


Organisations

 • Fredrika-Bremer-Förbundet
  Styrelseledamot
 • Föreningen för kvinnans politiska rösträtt (FKPR, lokalavdelning av LKPR)
  Medlem, styrelseledamot, Stockholmsavdelningen
 • Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)
  Stryrelseledamot


Residences

 • Birthplace: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Uppsala
fler...


Prices/awardsSourcesFurther ReferencesPictures