Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom

1930-03-252009-04-15

Justitieombudsman

Gunnel Norell Söderblom blev 1987 Sveriges första kvinnliga justitieombudsman, 178 år efter ämbetets tillkomst.

Gunnel Norell Söderblom föddes den 25 mars 1930 i Malmö. Hennes föräldrar var häradshövdingen Trued Norell och Saga Norell, född Roth. Efter studentexamen i Norrköping 1949 läste hon juridik vid Uppsala universitet. Hon tog juris kandidatexamen 1954 och efter en tids tjänstgöring vid Länsstyrelsen beträdde hon domarbanan. Under åren 1958–1961 gjorde hon sin tingsnotarietjänstgöring. År 1962 blev hon fiskal på Svea hovrätt i Stockholm och fem år senare assessor. Hon var därefter föredragande hos justitieombudsmannen (JO) under två år innan hon 1972 blev föredragande i konstitutionsutskottet. Under sin tid i konstitutionsutskottet träffade hon kanslichefen, tillika hovrättsrådet, Robert Söderblom. De gifte sig 1986.

Den 1 april 1987 valdes Gunnel Norell Söderblom av riksdagen till justitieombudsman, och samma dag efterträdde hon Tor Sverne som begärt entledigande från befattningen. Hon omvaldes 1991 och kvarstod som JO fram till sin pensionering den 31 december 1995. Därefter valdes hon till ställföreträdande JO och tjänstgjorde som sådan fram till 2003. Under sin tid som JO hade hon tillsyn över tillämpningen av socialtjänstlagen, lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM), samt lagstiftningen om hälso- och sjukvård och den psykiatriska vården.

Gunnel Norell Söderblom avled den 15 april 2009 i Danderyd. Hon efterlämnade maken Robert Söderblom och hans barn och barnbarn från ett tidigare äktenskap. Hennes kollegor och vänner på JO skrev uppskattande minnesord om henne i Svenska Dagbladet och i Dagens Nyheter. Hon hyllades som en mycket duktig jurist med breda kunskaper och erfarenheter som hon fått både i sitt tidigare domararbete och i sitt arbete som tjänsteman i riksdagsutskott. Hon ansågs också ha förstånd och förmåga att se bakom de formella bestämmelserna och ta hänsyn till tanken och syftet bakom dem.


Eva-Maria SvenssonYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Gunnel Margareta Truedsdotter Norell Söderblom, www.skbl.se/sv/artikel/GunnelNorellSoderblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Eva-Maria Svensson), retrieved 2020-01-24.
Other Names

  Maiden name: Norell


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Saga Sofia Margareta Norell, född Roth
 • Father: Otto Trued Norell
 • Husband: Robert Söderblom


Education

 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Activities

 • Profession: Jurist, Länsstyrelsen
 • Profession: Tingsnotarie
 • Profession: Fiskal, fr o m 1967 assessor, Svea Hovrätt
fler...


Contacts

 • Colleague: Tor Sverne
 • Colleague: Sigvard Holstad


Residences

 • Birthplace: Malmö
 • Norrköping
 • Uppsala
fler...


Sources

Literature
 • Pennlöv, Jan & Swanström, Kjell, ’Gunnel Norell Söderblom’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 2009-05-09 (Hämtad 2017-12-08)

Encyclopaedia


Further References

Litteratur
 • '[Nekrolog]', Svenska Dagbladet, 2009-06-04