Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Henrica Carolina von Platen

18161871

Författare, översättare, samhällsdebattör

Carolina von Platen var författare och översättare. Hon var delaktig i 1800-talets könsrollsdebatt.

Carolina von Platen föddes i Linköping 1816. Hennes härkomst och uppväxt är oklar. Hon gifte sig med löjtnanten F. A. von Platen och verkar ha haft sin hemvist som vuxen i Stockholm. Med romanen Evelina Reder: också en tafla ur lifvet, som gavs ut 1841, debuterade hon anonymt som författare och gjorde samtidigt ett inlägg i den debatt som följde på Carl Jonas Love Almqvists Det går an från 1839.

Carolina von Platens roman gavs ut i Lars Johan Hiertas serie Läsebibliotheket och skildrar hur huvudpersonen Evelina låter sig utnyttjas av den unge charmören Albert. Tillsammans lever de i sus och dus på Evelinas bekostnad. Eftersom skildringen låter riksdagen fatta beslut om att fria äktenskap skulle vara lagliga behöver Albert aldrig svara upp mot äktenskapliga skyldigheter. I romanen är han bara ute efter Evelinas pengar som går åt i en rasande fart till bjudmåltider och annat. När Albert så småningom tömt ut vad han kunde få överger han Evelina som tynar bort och dör i fattigdom och hjärtesorg. Sensmoralen var klar: fri kärlek gynnar inte kvinnor.

Carolina von Platens uppfattning om den fria kärleken som Almqvist pläderade för var kritisk av samma skäl som flera andra kvinnliga författare. Såsom Almqvist tänkt sig fri kärlek var det en frihet som endast kom männen till del.

20 år efter romanen om Evelina översatte och utgav Carolina von Platen ett lustspel om ett frieri i Västergötland under pseudonymen Dora Flink. Hon gav ut ännu en roman: Tip Floribus: roman i två kapitel. Pseudonymen var i det fallet Thure Flink.

Carolina von Platen avled 1871 på Konradsbergs hospital i Stockholm, 55 år gammal.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Henrica Carolina von Platen, www.skbl.se/sv/artikel/HenricaCarolinavonPlaten, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-24.
Other Names

  Maiden name: Brandkula
  Pseudonym: Dora Flink, Thure Flink


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Uppgifter saknas
 • Father: Uppgifter saknas
 • Husband: F. A. von Platen


Activities

 • Profession: Författare
 • Profession: Översättare


Residences

 • Birthplace: Linköping
 • Linköping
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


SourcesFurther References

Litteratur
 • Borgström, Eva, 'Om jag får be om ölost': kring kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik, 1. uppl., Anamma, Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1991