Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hilda Elisabet Lind

1943-02-102016-05-05

Gender equality advocate, director of missionary work, parish secretary

This article is awaiting translation

Hilda Lind var en betydande kraft inom Svenska kyrkan, i vars tjänst hon arbetade under hela sitt yrkesverksamma liv. Hon intresserade sig särskilt för missionsarbetet, kvinnors roll inom Svenska kyrkan samt verkade för att stärka lekfolkets ställning i församlingen.

Hilda Lind föddes 1943 som det äldsta av nio syskon. Hennes far Sigfrid Blomstrand var rektor vid folkskoleseminariet i Skara och modern Elisabeth Blomstrand, född Åhslund var hushållslärare. Familjen var djupt religiös och mycket kyrklig. Även tidigare generationers missionärsverksamhet i södra Indien präglade uppväxten och det föll sig naturligt för den äldsta dottern att skaffa sig en utbildning inom det kyrkliga fältet. Hilda Lind sökte sig till Lunds universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut, där hon 1970 blev färdig med sin teologie kandidatexamen liksom med utbildningen till församlingssekreterare.

År 1968 ingick Hilda Lind äktenskap med Martin Lind och paret fick fyra barn mellan åren 1970 och 1977. Parallellt med familjebildningen inledde Hilda Lind sin yrkeskarriär. Mellan 1970 och 1983 arbetade hon som församlingssekreterare i Sankt Peters klosters församling i Lund, med avbrott 1978–1981 för att tjänstgöra som lärare vid högskolan Tamilnadu Theological Seminary i Madurai, Indien, där även maken var verksam. Från och med 1983 och två år framåt fick Hilda Lind tjänst som stiftsanställd för utbildningsfrågor vid Lunds stiftskansli och mellan 1985 och 1990 var hon chef för avdelningen för församlingsutveckling vid samma stiftskansli. Församlingslivets förnyelse i dialog med samhället i ett ekumeniskt och internationellt perspektiv var ett område där hon visade ett starkt engagemang.

År 1990 utsågs Martin Lind till domprost i Uppsala, vilket innebar en förflyttning för paret Lind norrut. Medan han arbetade i Uppsala arbetade Hilda Lind 1991–1993 som utbildningskonsulent för konfirmandfrågor vid Svenska kyrkans nationella kansli i Stockholm. Därefter blev Uppsala och Svenska kyrkans nationella kansli hennes yrkesmässiga bas från och med 1993 och fram till pensioneringen. Perioden 1993–1995 var hon konsulent för internationella frågor och 1994–1997 avdelningschef för internationella avdelningen vid nämnda kansli. De sista tolv åren av sin yrkesverksamma tid, 1997–2009, var hon missionsdirektor vid Svenska kyrkans nationella kansli.

Hilda Lind var en energisk och engagerad yrkesmänniska och mycket uppskattad som kollega och chef. När maken Martin Lind 1995 utsågs till biskop i Linköpings stift valde hon att behålla sin professionella plattform i Uppsala, vilket innebar att hon veckopendlade mellan de båda städerna. Titeln biskopinna använde hon inte själv, men rollen som biskopens hustru innebar goda möjligheter att träffa nya människor och att delta i nya sammanhang. Hilda Lind hann under årens lopp bo i flera tjänstebostäder, vilket hon uppfattade som att förvalta ett arv, att vara en länk i en traditionskedja. I tjänstebostaden kunde människor mötas i såväl professionella som privata sammanhang.

Förutom sitt professionella arbete var Hilda Lind verksam inom en rad frivilligorganisationer. Så brann hon exempelvis för kvinnoarbete inom Svenska kyrkan och gjorde stora insatser inom detta område. Under åren 1992–1995 var hon ordförande i Sveriges kyrkliga kvinnoråd, som senare bytte namn till Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSK), ett förändringsarbete där hon var den drivande kraften. Under åren 2009 till 2015 var Hilda Lind ordförande i KviSK. Hon var även ordförande i Svenska missionsrådet och Förbundet för Kristen Humanism (nuvarande Förbundet kristen humanism). Därtill var hon Svenska kyrkans representant i Sveriges biståndsmyndighet, Sida.

Vidare var Hilda Lind redaktör för flera bokutgåvor såsom Kvinnor berättar om Gud mitt i livet, 1989, Befrielsen: stora boken om kristen tro, 1993, och Kvinnor utmanar: tradition och förnyelse i Svenska kyrkans kvinnorörelse, 2012. Hon författade även Bön i Svenska kyrkans bönbok, som ingår i Svenska kyrkans psalmbok.

Hilda Lind hade ett stort kontaktnät och fungerade som handledare för ett flertal unga kvinnor i Lund. Vänkretsen var stor och till sina nära vänner räknade hon bland andra förre ärkebiskopen K.G. Hammar och nuvarande (2021) ärkebiskopen Antje Jackelén.

På Kristi himmelsfärdsdagens morgon 2016 avled Hilda Lind i Lunds domkyrkoförsamling, samma församling där hon fötts 73 år tidigare. Hon är begravd på Norra kyrkogården i Lund.


Birgitta Meurling


Published 2021-02-10You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hilda Elisabet Lind, www.skbl.se/sv/artikel/HildaElisabetLind, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Birgitta Meurling), retrieved 2021-05-18.
Other Names

  Maiden name: Blomstrand


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Anna Karin Elisabeth Blomstrand, född Åhslund
 • Father: Karl Sigfrid Blomstrand
 • Brother: Johan August Sigfrid Blomstrand
more ...


EducationActivities

 • Profession: Församlingssekreterare, Lunds Sankt Peters klosters församling
 • Profession: Lärare, Tamilnadu Theological Seminary
 • Non-profit work: Ledamot, Svenska kyrkans bekännelsearbete
more ...


Contacts

 • Friend: KG Hammar
 • Friend: Antje Jackelén
 • Colleague: Lisa Tegby


Organisations

 • Kvinnor i Svenska kyrkan (KviSK)
  Ordförande
 • Förbundet för Kristen humanism
  Ordförande
 • Svenska Missionsrådet
  Ordförande


Residences

 • Birthplace: Lund
 • Lund
 • Hässleholm
more ...


Prices/awardsSources

Literature
 • Hammar, K G, 'Hilda Lind' [Nekrolog], Upsala Nya Tidning, 2016-06-26Further References

LIBRIS
Litteratur
 • Cederlöf, Gunnel, 'Ett och ett halvt sekels engagemang i Indien: Hilda Linds förfäder var med från början', Svenska kyrkans tidning, 1999:37, bil, s. 10-12

 • Lind, Hilda, 'Inte enbart ett moraliskt imperativ', Svebsk kyrkotidning, 2011:24, s. 454-456

 • Lind, Hilda, 'Kvinna i befriat Indien', Svensk missionstidskrift, 1981:4, s. 44-49

 • Lind, Hilda, 'Kyrkor i solidaritet med kvinnor', Svenska kyrkans mission, 1988, s. 95-97

 • Lind, Hilda & Lind, Martin, 'Vilken Jesus?', Svenska kyrkans mission, 1981, s. 49-52Hilda Lind, year unknown. Photo: Jim Elfström
Hilda Lind, year unknown. Photo: Jim Elfström

Keywords

20th century 21st century Managers Christianity Authors Teachers