Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hilda Catharina Petrini

1838-10-091895-01-30

Watchmaker, swimmer, pioneer

This article is awaiting translation

Hilda Petrini var hantverkarmästare och drev ett framgångsrikt urmakeri. Hon var också en talangfull simmare.

Hilda Petrini föddes i oktober 1838 och växte upp i en välbärgad familj på Södermalm i Stockholm. Hennes familj hade italienskt ursprung sedan några generationer tillbaka, därav efternamnet. Tidigt märktes hennes anlag för mekanik, som vid den tiden ansågs ovanliga för en flicka. På en tillställning i hemmet var kronometerfabrikanten Victor Söderberg på besök och han gav henne några utmanande mekaniska övningar som hon enkelt löste. Det väckte Victor Söderbergs beundran och han föreslog genast att Hilda Petrini skulle utbilda sig till mekaniker.

20 år gammal skrevs Hilda Petrini in som lärling på Söderbergs kronometerverkstad i Stockholm. Hon klarade utbildningen med bravur och blev så småningom föreståndare för Söderbergs verkstad. År 1862 sökte Hilda Petrini om tillstånd för att få driva urmakeri. Ansökan avslogs med motiveringen att hon var för ung för att utöva ett så hedervärt yrke. Hilda Petrini lät då sin mor, som då blivit änka, ansöka om tillståndet. Ålder var inte längre möjligt som motivering för avslag och ansökan godkändes.

Urmakeriet slog upp portarna på Götgatan 20 i Stockholm den 17 maj 1862. Hilda Petrinis verksamhet blev snart framgångsrik. Hilda Petrini tog emot lärlingar bland både kvinnor och män och utfärdade regelrätta gesällintyg efter avklarad utbildning.

Hilda Petrini var inte bara pionjär inom urmakeriet utan också i simsport. Som ung var hon en skicklig simmare vilket ledde till att hon fick assistera simläraren Nancy Edbergs lektioner för bland annat drottningen Lovisa av Nederländerna och prinsessan Lovisa av Sverige.

Hilda Petrini beskrevs som en skicklig och noggrann mekaniker, men samtidigt en varmhjärtad människa med brett umgängesliv. Hon fick pryda framsidan av Idun 1890 tillsammans med en lång hyllande artikel och var då fortfarande verksam i sitt yrke.

Hilda Petrini avled 57 år gammal, den 30 januari 1895 i Stockholm. Hennes död blev uppmärksammad nationellt i flera dagstidningar där hennes gärningar beskrivs som banbrytande för kvinnors företagande.


Camilla Bergvall


Published 2021-01-04You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Hilda Catharina Petrini, www.skbl.se/sv/artikel/HildaPetrini, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-03-03.
Other Names

  Married: Säfsten


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Anna Josefina Christina Petrini
 • Father: [Uppgift saknas]
 • Sister: Anna Josefina Christina Petrini
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Urmakarlärling hos kronometerfabrikant Söderberg


Activities

 • Profession: Urmakare, föreståndare, Söderbergs kronometerverkstad
 • Non-profit work: Simlärare
 • Profession: Urmakare, eget urmakeri


Contacts

 • Mentor: Victor Söderberg
 • Colleague: Nancy Edberg


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Sources

Literature


Further References

Litteratur
 • ’Hilda Petrini’ [Nekrolog], Stockholms Dagblad, 1895-02-01

 • ’Sveriges första qvinliga handtverksmästare’, Gotlands Allehanda, 1890-02-04Hilda Petrini in Idun nr 7, 1890. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)
Hilda Petrini in Idun nr 7, 1890. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)

Keywords

19th century Swimming Sport Pioneers