Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Irene Mattsson

1915-03-062012-06-01

Photographer, photographic restorer, editor

This article is awaiting translation

Irene Mattsson var fotograf och drev Petterssons Foto i Malung från 1950-talet och flera decennier framöver. Hon utvecklade metoder för att restaurera gamla glasplåtar och var bildredaktör för en rad bygdeböcker.

Irene Mattsson föddes 1915 i Bergsjö i Hälsingland. Hennes far fotografen Per Johan Pettersson var son till en liesmed från Älvdalen som flyttat till Bergsjö. År 1909 gifte han sig med Maria Eriksson, som var dotter till en bokbindare och byskollärare i Malung. Före giftermålet försörjde hon sig som husa i högreståndsfamiljer.

Per Johan Pettersson lärde till smed, men blev alltmer fängslad av fotokonsten. Han köpte en fotoutrustning från Oslo och började på 1890-talet att fotografera. Redan 1895 hade 24-åringen satt upp en ateljé i en gård i Bergsjö kyrkby. En filial öppnades även i Gnarp. Efter en eldsvåda byggde Pettersson raskt upp ny ateljé med bostad som stod färdig 1905 i Bergsjö.

Irene Mattsson växte således upp i en riktig fotografmiljö med pionjäranda. Fadern reste runt och fotograferade alla kyrkor i Hälsingland och var en synnerligen aktiv föreningsmänniska, tidningskorrespondent, hembygdsforskare och föreläsare.

Familjen utökades med fem barn. Konkurrensen från fotografer i närliggande staden Hudiksvall gjorde att man lämnade Bergsjö 1924 och flyttade till moderns hemtrakter i Malung. All fotografisk utrustning togs med till den nya hemorten. Där öppnade den driftige Per Johan Pettersson en nyuppförd fotoateljé på Lisagatan. Familjen Pettersson startade även Malungs Accidenstryckeri som inledningsvis låg i samma byggnad som fotoateljén. Denna firma övertogs av den äldste sonen Göte Pettersson. Irene Mattsson och hennes äldre syster hjälpte till med bokbinderiarbeten. Modern ryckte ut om det var bråttom med leveranser, förutom att hon förestod ett stort hushåll med de anställda i matlaget. När Malungs Accidenstryckeri, som inledningsvis ägnade sig åt tryckta kort och mindre artiklar, vuxit sig större med skrymmande tryckpressar och pappersbalar flyttades det 1934 till nya lokaler i Södra Mon. Företaget ombildades till Malungs Boktryckeri på 1950-talet.

Redan i skolåldern ville Irene Mattsson gå i faderns fotspår som fotograf. Hon följde hans arbete med glasplåtarna, men skickades även till hovfotografen Östling i Falun för att lära mer om nyheterna kring planfilm. Under 1930-talet förändrades fotoateljén i Malung och de naturinspirerade fonderna från Bergsjö målades om i ljust enfärgade toner. Sirliga möbler ersattes med podium, kuber och trappor. Elektrisk belysning installerades. En fotobutik byggdes upp med firmanamnet Petterssons Foto. Att bli fotograferad blev ett omtyckt söndagsnöje för Malungsborna. Särskilt tacksamma motiv i butikens skyltfönster var barn klädda i malungsdräkt och motiv från fäbodar runt Malung. Och skinnfirmorna i Malung behövde fotografier till sina reklambroschyrer.

Firman Petterssons Foto expanderade under 1940-talet och 1944 anställdes Evert Mattsson som fotograf. Irene och Evert Mattsson gifte sig 1946 och barnen Inger, Åke och Gunnar hamnade även de inom fotobranschen. Evert Mattsson ledde studiecirklar för fotoamatörer och man anordnade utställningar och tävlingar. Fotofirman flyttade 1954 in i nya lokaler mittemot de gamla på Lisagatan. Sonen Gunnar Mattsson driver verksamheten vidare ännu idag (2020).

Irene Mattssons mest bestående insats, förutom att driva fotofirman, var att hon använde gamla fotografiska tekniker för att restaurera bilder från skadade och förstörda glasplåtar. Hon ledde kurser för fotografer och museipersonal från hela landet. Lärdomarna redovisades i boken Bilden räddas. Tillvaratagande och restaurering av gamla glasplåtar och fotografier, 1979, 1985, utgiven av Nordiska museet. I ett kapitel berättar Irene Mattsson om lärdomarna som fotoelev hos sin far. Denna skildring utgör ett värdefullt dokument över hur en fotograf arbetade in i minsta detalj och visar samtidigt den historiska förändringen i teknikskiftet från glasplåt till filmrulle.

Irene Mattsson fungerade som bildredaktör för det stora bokverket Malung. Ur en sockens historia i fyra band 1971–1977 omfattande 1 200 illustrationer på 1 800 sidor. Även verket Lima och Transtrand. Ur två socknars historia i fyra band 1981–1998 använde sig av hennes kompetens i bildarbetet. Dalaförlaget, som emanerade ur Malungs Boktryckeri, utgav 1983 Sjöändan. Ett fäbodställe i Västerdalarna med Irene Mattssons bilder från hennes familjs somrar i Lima.

Irene Mattsson presenterade 2001 en ovärderlig bildskatt i boken En sockenhistoria i bilder under 100 år. Genom tolv fotografer i Malung 1860–1960. Här får vi lära känna ett antal yrkesfotografer i samspel med sin bygd – en fyllig bildhistorik över Malung. Den fjällnära orten blev i och med Per Johan Petterssons och hans driftiga familjs etablering som företagare från mitten av 1920-talet berikad med både kompetens och engagemang inom fotokonst och bokframställning.

Irene Mattsson avled 2012 i Malung.


Gunnel Furuland


Published 2021-01-22You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Irene Mattsson, www.skbl.se/sv/artikel/IreneMattsson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Gunnel Furuland), retrieved 2021-03-03.
Other Names

  Maiden name: Pettersson


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Maria Kristina Pettersson, född Eriksson
 • Father: Per Johan Pettersson
 • Brother: Erik Ragnar Göte Pettersson
more ...


Education

 • Folkskola, Bergsjö
 • Folkskola, Malung
 • Yrkesutbildning, Malung: Fotografisk lärling hos fadern
 • Yrkesutbildning, Falun: Fotografisk lärling hos Hovfotograf Olof V. Östling


Activities

 • Profession: Fotograf, fotografisk konservator, Petterssons Foto
 • Profession: Bildredaktör


Contacts

 • Mentor: Olof V Östling


Residences

 • Birthplace: Bergsjö
 • Bergsjö
 • Malung
 • Place of death: Malung


Sources

Literature
 • Mattsson, Irene, Bilden räddas: tillvaratagande och restaurering av gamla glasplåtar och fotografier, Nordiska mus., Stockholm, 1979

 • Mattsson, Irene, En sockenhistoria i bilder under 100 år: genom tolv fotografer i Malung 1860-1960, Petterssons Foto / Expert, Malung, 2001

 • Mattsson, Irene & Andersson, Ingrid, Sjöändan: ett fäbodställe i Västerdalarna, Dalaförl., Malung, 1983

 • Widholm, Signe, Pettersson, Per Johan & Högström, Erik (red.), Bergsjö: en hembygdsbok, Dalaförl., Malung, 1974Further References

Litteratur
 • Alenius, Hans, 'Irene Mattsson lär dej retuschera dina bilder', Aktuell fotografi, 1981:11, s. 78-79