Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Johanna Antonia (Jenny) Åkerström

1867-06-071957-10-28

Home economics teacher, writer, school founder

This article is awaiting translation

Jenny Åkerström var matskribent, hushållslärare och grundare av en hushållsskola.

Jenny Åkerström föddes 1967 i Lohärad i Roslagen. Hennes föräldrar var folkskolläraren och mångsysslaren Anton Åkerström och hans hustru Maria Åkerström, beskriven som en husmoder efter gamla tiders mönster. I familjen fanns även två yngre systrar. Familjen var inte förmögen men hade en stabil inkomst genom faderns olika näringsgrenar. Jenny Åkerström tycks ha inspirerats av båda sina föräldrar under sitt långa liv och visade genomgående prov både på faderns entreprenörsanda och på moderns engagemang för hemmets sysslor. Flera källor beskriver det breda intresse för olika samhällsfrågor som återspeglade sig i de verksamheter hon kom att driva, framförallt i livsverket Jenny Åkerströms hushållsskola.

Efter färdig folkskoletid arbetade Jenny Åkerström som guvernant innan hon påbörjade den utbildning vid Ateneums skolköksseminarium som hon blev färdig med 1897. Under dessa år hade hon tillsammans med sin syster flyttat till Stockholm. Karriären tog fart på riktigt när Jenny Åkerström fick tjänsten som hushållslärare vid seminariet. Ateneum var en etablerad institution som tidigt utbildade lärare i huslig ekonomi som efterfrågades i 1897 års folkskolestadga. Där arbetade hon som lärare och så småningom föreståndare fram till dess att hon efterträddes av Tilda Hansson, även hon sedermera kokboksförfattare. År 1903 blev Jenny Åkerström ledare för ett antal ambulerande skolkökskurser i Stockholmsområdet, en del i ett större initiativ för att sprida praktiska kunskaper i matlagning och huslig ekonomi på landsbygden.

År 1907 grundades Jenny Åkerströms hushållsskola för flickor i Stockholm. Där fick eleverna lära sig laga fest- och vardagsmat så väl som att städa, diska och ta hand om små barn. På skolan gick under 1920-talet prins Carls och prinsessan Ingeborgs döttrar Astrid, Margareta och Märtha. Jenny Åkerström hade ett gott affärssinne och förstod hur hon kunde använda den kungliga glansen för att stärka sitt varumärke och locka nya elever och läsare. Hon gav ut flera kokböcker varav Prinsessornas kokbok: husmanskost och helgdagsmat är den mest kända. I den finns referenser till vilken prinsessa som tyckte om vilken rätt, olika typer av mer eller mindre avancerade anrättningar och kanske framförallt receptet på den gröna prinsesstårtan som de flesta idag förknippar med Jenny Åkerström och hennes skola. Prinsessornas kokbok: husmanskost och helgdagsmat översattes så småningom också till engelska och lanserades i USA.

Hushållsskolans elever kom huvudsakligen från bättre bemedlade familjer i huvudstaden medan Jenny Åkerströms kokböcker fick en bred spridning över hela landet. Denna typ av skolor blomstrade under 1910- och 1920-talen för att föra en alltmer tynande tillvaro fram emot 1960-talet. Nya idéer om kvinnans roll och plats i arbetslivet gjorde att skolorna alltmer uppfattades som förlegade och att eleverna sökte sig till andra utbildningsinstitutioner. Genom större delen av sin karriär var Jenny Åkerström även en flitig tidningsskribent, bland annat i Bonniers Veckotidning där hon hade ett återkommande matuppslag med menyer och recept. Hon skrev också för Vecko-Journalen och Bonniers Månadstidning.

Jenny Åkerström gifte sig relativt sent i livet med apotekaren Bengt Söderström. År 1911 flyttade hon från systern för att bo med sin nye make som bland annat bedrev affärsverksamhet inom radiobranschen. Paret fick inga biologiska barn men en fosterson vid namn Will nämns som efterlevande i den dödsannons som publicerades i Dagens Nyheter, 1957. I den står det också att Jenny Åkerströms hushållsskola för flickor gjort sig känd inte bara för den höga nivån när det kom till matlagningskunskaper utan också för de pedagogiska ambitioner som inte alltid var givna vid tidens husmodersskolor. Vid sin död donerade Jenny Åkerström tillsammans med sin syster, som också varit verksam som hushållslärarinna, 400 000 kronor till den nystartade Systrarna Åkerströms stiftelse för kyrklig ungdomsvård. Pengarna kom huvudsakligen från skolans verksamhet och försäljningen av Prinsessornas kokbok: husmanskost och helgdagsmat. Idag delar Stockholms läns hemslöjdsförening årligen ut stipendier till slöjdstudenter ur Stiftelsen Jenny Åkerström-Söderströms fond.

Jenny Åkerström avled 1957 och ligger begravd på Norra kyrkogården i Solna.


Agnes Hamberger


Published 2020-12-18You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Johanna Antonia (Jenny) Åkerström, www.skbl.se/sv/artikel/JennyAkerstrom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Agnes Hamberger), retrieved 2021-01-19.
Other Names

  Married: Åkerström Söderström


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Maria Åkerström, född Wahlström
 • Father: Lars Anton Åkerström
 • Sister: Maria Laurentia Åkerström
more ...


Education

 • Folkskola, Norrtälje
 • Lärarseminarium, Stockholm: Skolkökslärarutbildning, Ateneums skolköksseminarium


Activities

 • Profession: Guvernant
 • Profession: Skolkökslärare, föreståndare, Ateneums skolköksseminarium
 • Profession: Skolgrundare, föreståndare, Jenny Åkerströms hushållsskola för flickor
 • Profession: Matskribent, Bonniers Veckotidning, Vecko-Journalen, Bonniers Månadstidning


Contacts

 • Friend: Carl, prins
 • Friend: Astrid, prinsessa
 • Friend: Margaretha, prinsessa
more ...


Organisations

 • Systrarna Åkerströms stiftelse för kyrklig ungdomsvård
  Medgrundare


Residences

 • Birthplace: Norrtälje
 • Norrtälje
 • Stockholm
 • Place of death: Stockholm


Sources

Literature
 • Dagens Nyheter, 1957-10-31, 1989-07-16

 • Dalpilen, 1910-05-10

 • Svenska Dagbladet, 1910-01-22, 1948-10-05, 958-01-10

 • Söderhamns tidning, 1925-06-06

Unpublished source
 • Intervju med Lohärads hembygdsförenings ordförande Per Olof JohanssonFurther ReferencesJenny Åkerström in Svenska Dagbladet 5 October 1948. Photographer unknown
Jenny Åkerström in Svenska Dagbladet 5 October 1948. Photographer unknown

Keywords

19th century 20th century Domestic science Cookbooks Teachers Authors