Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Johanna Peterson (Handelsman Johanna)

1807-10-301899-05-19

Entrepreneur, pioneering businesswoman

This article is awaiting translation

Johanna Peterson kan räknas som Sveriges första handelskvinna och är idag mest känd under namnet Handelsman Johanna. Hennes företagsamhet har haft stor betydelse för framväxten av den östgötska orten Ödeshög.

Johanna Peterson föddes 1807 i Brodderyd strax söder om Ödeshög som dotter till nämndemannen Nils Eriksson och hans hustru Stina Samuelsdotter. Hon var näst yngst i en barnaskara på sex. När hon var 17 år gammal gifte Johanna Peterson sig med den tio år äldre drängen, sedermera kyrkvärden, Jonas Peterson. De flyttade tillsammans till byn Ödeshög som vid den tidpunkten hade ungefär 200 invånare. Under de kommande decennierna blev hon mor till nio barn och tog dessutom hand om fyra fosterbarn.

Ganska snart skulle det visa sig att Johanna Peterson inte nöjde sig med att bara sköta hem och barn. På gården i Ödeshög öppnade hon i mitten på 1830-talet en handelsbod där man kunde köpa allt från kryddor till sidendukar och sill. Affärerna gick bra och Johanna Peterson blev tidigt en centralfigur på orten. Hon gjorde affärsresor till Tyskland och Danmark för att handla med varor och inkomsterna från handeln gjorde att hon kunde köpa flera stora gårdar i trakten. Hon såg också till att byn Ödeshög sakta transformerades till en liten stad, bland annat lät hon stenlägga centrumgatan, ordna apotek och införa torgdagar. Johanna Petersons engagemang för hembygden märktes även i närliggande Hästholmen. Där lät hon bygga en telegrafstation och en hamn som kom att spela en viktig roll, inte bara för transporterna av hennes egna varor utan även för den övriga trafiken på Vättern.

Om Johanna Peterson har berättats att hon alltid gick runt i en exklusiv svart sidenklänning. Hon beskrivs som tuff och lite barsk, men också som omtänksam och snäll mot dem som hade det sämre ställt. Trots att hon gjorde sig en förmögenhet blev hon aldrig "fin i kanten". Det sägs att hon ibland gjorde utryckningar på åkrarna för att visa hur plogen skulle dras när hon såg att någon av drängarna inte skötte sitt uppdrag som hon ville. Johanna Petersons stora framgångar tog abrupt slut i samband med bankkraschen på 1870-talet. Den stora förmögenheten var utplånad och de sista åren av sitt liv levde hon under enkla förhållanden i en liten lägenhet i sin dotters hus. Hennes entreprenörsanda levde dock vidare och hon drev en liten handelsbod även på ålderns höst.

Johanna Peterson dog 1899 och begravdes på Ödeshögs kyrkogård. Idag påminns Ödeshögsborna om hennes gärning genom den årliga marknaden Johannamarken och den muralmålning föreställande hennes handelsbod som pryder en av husväggarna på torget. Varje år delas dessutom priset Årets Johanna ut till en framstående kvinna i kommunen.


Kristin Mörck


Published 2020-11-17You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Johanna Peterson, www.skbl.se/sv/artikel/JohannaPeterson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Kristin Mörck), retrieved 2020-11-26.
Other Names

  Maiden name: Nilsdotter
  Nickname: Handelsman Johanna


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Stina Samuelsdotter
 • Father: Nils Eriksson
 • Brother: Emanuel Nilsson
more ...


Education

 • Folkskola, Ödeshög


Activities

 • Profession: Affärskvinna
 • Profession: Delägare, Hamnbolaget Hästholmens hamn och Magazinsbolag


Residences

 • Birthplace: Ödeshög
 • Ödeshög
 • Place of death: Ödeshög


SourcesFurther ReferencesJohanna Peterson in Idun nr 52, 1899. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)
Johanna Peterson in Idun nr 52, 1899. Photographer unknown (KvinnSam, Gothenburg University Library)

Keywords

19th century Businesswomen Entrepreneurs