Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Judith Karlander

1865-03-311944-09-27

Företagare, restauratör, hotellägare

Judith Karlander ägde och drev flera restauranger i Göteborg. Hon kallades allmänt för restaurangdrottningen.

Judith Karlander föddes i Ölmevalla församling i Hallands län. Föräldrarna var lantbrukaren Elias Olsson och Anna Justina Jansdotter. Som ung kvinna tog hon tjänst som piga hos lantbrukaren Johan Petter Karlander på Stackenäs säteri. År 1892 gifte hon sig med honom och samma år födde hon också sitt första barn av de sex paret totalt fick. Lantbruket bar sig inte ekonomiskt och makarna Karlander flyttade till Borås där de drev restaurang. Under några år förestod Judith Karlander ölkaféet Metropol. Äktenskapet med Johan Petter slutade så småningom i skilsmässa och Judith Karlander flyttade till Göteborg.

Judith Karlander kom till Göteborg 1907. Ett lån av bryggeriägaren Melcher Lyckholm gav henne möjlighet att förvärva Ölstugan Tullen vid Järntorget. Det vid den tidpunkten ganska nedgångna stället blev snart till en populär restaurang. Ölstugan Tullen var ett av visdiktaren Dan Anderssons stamställen under den tid han vistades i Göteborg, och var även den första av Judith Karlanders många restauranger i staden. Några år senare öppnade hon ett musik- och nykterhetskafé, Buffé Karlander. Nykterhetskaféet var det första i sitt slag i Göteborg. Sådana kaféer skulle motverka brännvinsdrickandet och de nöjde sig därför med att servera öl. År 1914 övertog Judith Karlander Turisthotellet i Marstrand och några år senare förvärvade hon Frimurarlogens restaurang i Göteborg. På nöjesfältet Liseberg, som öppnade 1923, innehade hon tre restauranger, däribland Tivolirestaurangen.

Judith Karlander rustade upp och moderniserade restaurangerna hon tog över. Därefter drevs de med vinst i några år för att sedan säljas. Vinsten från flera försäljningar blev grundplåt i hennes riktigt stora förvärv, Palace Hotel i den 1700-talsfastighet som kallas Fürstenbergska palatset (efter konstmecenaterna makarna Pontus och Göthilda Fürstenberg som bodde i huset på 1800-talet). Hotellet och restaurangen renoverades under Judith Karlanders ledning, och blev snart stadens ledande. År 1925 hade Judith Karlander omkring 200 anställda på Palace Hotel.

Arbetsåret var uppdelat i vinter och sommar. Under sommaren utökades verksamheten genom de restauranger som endast hade öppet under sommarhalvåret som exempelvis restaurangerna på Liseberg. På 1930-talet förvärvade Judith Karlander även Trädgårdsföreningens restaurang och restaurangimperiets totala arbetsstyrka sommartid uppgick till ungefär 600 personer. Inför sin 60-årsdag 1925 hedrades hon med en hyllning i Kvinnornas tidning. Mot slutet av 1930-talet fick flera av hennes trotjänare på hotellet motta Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj. Som tack för sin betydelse för hotell- och restaurangbranschen och ett erkännande av sin allmänna duglighet fick hon själv Vasamedaljen i guld.

Judith Karlander avled 1944 och ligger begravd på Östra kyrkogården i Göteborg.


Maria SjöbergYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Judith Karlander, www.skbl.se/sv/artikel/JudithKarlander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Maria Sjöberg), retrieved 2020-01-27.
Other Names

  Maiden name: Olsson


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Anna Justina Jansson
 • Father: Elias Olsson
 • Sister: Annie Olsson
fler...


Education

 • Folkskola, Åsa


Activities

 • Profession: Piga, Stackenäs säteri
 • Profession: Restaurangägare, flertalet restauranger, fr o m 1923 även hotellägare, Palace Hotel


Contacts

 • Colleague: Melcher Lyckholm
 • Friend: Dan Andersson


Residences

 • Birthplace: Åsa
 • Åsa
 • Varberg
fler...


Prices/awardsSources