Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Karin Gunnel Birgitta (Kajsa) Strinning

1922-01-272017-12-20

Architect, drawer, artist

This article is awaiting translation

Kajsa Strinning var arkitekt, tecknare och konstnär.

Kajsa Strinning föddes den 27 januari 1922 i Ådalen. Hon var dotter till tandläkaren John Harald Svanholm och folkskolläraren Lilly Kristina Svanholm, född Öberg. År 1944 gifte hon sig med arkitekten och formgivaren Nils (Nisse) Strinning, med vilken hon fick fyra barn. Paret skildes 1978.

Kajsa Strinning utbildade sig till arkitekt vid Arkitekturskolan, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm under åren 1941–1946. Tillsammans med maken Nisse Strinning vann hon 1949 en tävling för formgivning av lättmonterade och förpackade bokhyllor som anordnades av Bonniers Folkbibliotek. Uppdraget bestod i att formge bokhyllor som skulle kunna säljas och distribueras till bokförlagets kunder. Bokhyllan utformades av ett konsolsystem av tunna metallstänger och hyllplan i trä. Makarna Strinnings vinnande bokhylla Stringhyllan är alltsedan dess en modern klassiker.

År 1949 kom även en av Nisse Strinning formgiven diskhylla i produktion för företaget Elfa, tillkommen i dialog med Kajsa Strinning. Snart omvandlades diskhyllan, vars konstruktion av tunna metallstänger påminner om Stringhyllans konsoler, till det hyll- och förvaringssystem som än idag säljs under företagsnamnet Elfa. Efter framgångarna med Stringhyllan flyttade familjen till Lausanne i Schweiz, där de bodde några år innan de flyttade tillbaka till Sverige och Saltsjöbaden.

Kajsa Strinning hade ett omvittnat stort konst- och musikintresse. Hennes teckningar och målningar representerades på ett flertal utställningar och hon höll kurser i bland annat akvarellmålning.

Kajsa Strinning avled den 20 december 2017 och ligger begravd på Skogsö Kyrkogård.


Anders Dahlgren


Published 2021-03-10You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Karin Gunnel Birgitta (Kajsa) Strinning, www.skbl.se/sv/artikel/KarinGunnelBirgittaKajsaStrinning, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Anders Dahlgren), retrieved 2021-05-16.
Other Names

  Maiden name: Svanholm


Family Relationships

Civil Status: Divorced
 • Mother: Lilly Kristina Svanholm, född Öberg
 • Father: John Harald Svanholm
 • Brother: Lars Olof Svanholm
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Stockholm: Arkitekturskolan, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)


Activities

 • Profession: Formgivare, konstnär, Stockholm, Lausanne och Saltsjöbaden


Contacts

 • Colleague: Sonna Rosén
 • Colleague: Nils Arne Rosén


Residences

 • Birthplace: Kramfors
 • Kramfors
 • Stockholm
more ...


Prices/awardsSources

Museum
 • Stringhyllan införlivades i Nationalmuseums designsamling 1979

Literature
 • Werner, Helena, Kvinnliga arkitekter: om byggpionjärer och debatterna kring kvinnlig yrkesutövning i Sverige, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2006,Göteborg, 2006

 • Östbye, Gunlaug, ’Kajsa Strinning’ [Nekrolog], Dagens Nyheter, 2018-04-20Further References

Litteratur
 • Forsfält, Lena, ’Strong exportsuccé’ [Stringhyllan som skapades 1949], Sydsvenska Dagbladet Snällposten, 2012-09-09Kajsa Strinning, 2010. Photographer unknown (Wikimedia Commons, Jos)
Kajsa Strinning, 2010. Photographer unknown (Wikimedia Commons, Jos)

Keywords

20th century 21st century Architects Artists