Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ada Karin Maria Lindeberg

1896-12-171989-02-13

Pioneering lawyer

This article is awaiting translation

Karin Lindeberg var en av Sveriges första kvinnliga jurister och advokater.

Karin Lindeberg föddes 1896 och växte upp i Karlskrona och Västervik med föräldrarna Gottfrid Lindeberg och Ida Sofia Lindeberg, född Adolfsson, samt fem syskon. Fadern var jurist och verksam som kronofogde och advokat, och Karin Lindeberg gick i hans fotspår vad gällde valet av högre studier. Efter studentexamen vid Åhlinska skolan i Stockholm 1915 fortsatte hon med juridikstudier vid Uppsala universitet där hon avlade en juris kandidatexamen 1919.

Efter examen fortsatte Karin Lindeberg på den juridiska banan med tingstjänstgöring på domarkansliet vid Västra häradsrätten i Sävsjö under åren 1919–1920. Åren därefter arbetade hon som biträdande jurist, först under knappt ett år på Karl Adolphsons advokatkontor i Helsingborg 1920, och sedan på Elisabeth Nilssons advokatbyrå i Malmö under åren 1921–1923. Karin Lindeberg var inställd på att fortsätta som advokat och i februari 1924 öppnade hon egen advokatbyrå i Malmö. Hon blev såväl staden som advokatyrket trogen under resten av sitt liv. Utöver advokatverksamheten var Karin Lindeberg en återkommande skribent i bland annat tidskriften Kvinnornas tidning där hon skrev om aktuella rättsliga frågor. Hon anlitades också regelbundet som föredragshållare och höll populärvetenskapliga föreläsningar i olika juridiska ämnen, bland annat om gifta kvinnors rättsliga ställning.

Karin Lindeberg var den första kvinnliga juristen som ansökte om att bli ledamot i Sveriges advokatsamfunds lokalavdelning för Skåne och Blekinge. Hon skickade in sin första ansökan redan 1923 men ansågs då inte ha skaffat sig tillräckligt med praktiska meriter och hennes ansökan avstyrktes. Hon gjorde ett nytt försök tre år senare 1926 och ansökan blev då enhälligt beviljad. Karin Lindberg hälsades särskilt välkommen som ny ledamot i samfundet, och var under flera år på 1930- och 1940-talen verksam som suppleant i styrelsen för Södra avdelningen av Sveriges advokatsamfund.

Karin Lindeberg förblev ledamot i Sveriges advokatsamfund fram till 1971. När hon gick i pension hade hon under mer än ett halvt sekel varit verksam som advokat. Hon gifte sig aldrig, utan delade i stället under perioder bostad och hushåll med sin mor och lillasyster.

Karin Lindeberg avled 1989, 92 år gammal. Hon är begravd i en familjegrav på Nya kyrkogården i Västervik.


Elsa Trolle Önnerfors


Published 2021-01-20You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ada Karin Maria Lindeberg, www.skbl.se/sv/artikel/KarinLindeberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Elsa Trolle Önnerfors), retrieved 2021-03-07.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Ida Sofia Lindeberg, född Adolfsson
 • Father: Gottfrid Lindeberg
 • Brother: Nils Gustaf Adolf Lindeberg
more ...


Education

 • Flickskola, Stockholm: Studentexamen, Åhlinska skolan, privatskola
 • Universitet, Uppsala: Jur.kand.examen, Uppsala universitet


Activities

 • Profession: Tingstjänstgöring, Västra häradsrätt
 • Profession: Biträdande jurist, Karl Adolphsons advokatbyrå
 • Profession: Biträdande jurist, Elisabeth Nilssons advokatbyrå
 • Profession: Jurist, egen advokatbyrå


Contacts

 • Colleague: Elisabeth Nilsson
 • Colleague: Karl Adolphson


Organisations

 • Sveriges advokatsamfund
  Ledamot, 1930-talet–1940-talet styrelsesuppleant, Södra avdelningen


Residences

 • Birthplace: Karlskrona
 • Karlskrona
 • Västervik
more ...


Sources

Literature
 • 'Damerna i Justitias tjänst', Charme, 1925:1

 • Modéer, Kjell Å., Skånska advokater: från prokuratorer till samfundsadvokater : om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv, Studentlitteratur, Lund, 1992

 • 'Studievecka för husmödrar', Dagens Nyheter, 1935-10-29

Encyclopaedia
 • Isaksson, Britt-Sofi (red.), Svensk juristmatrikel, Norstedt, Stockholm, 1964

 • Prom, Jarl & Uggla, Erik T:son (red.), Svensk juristmatrikel 1950, Norstedt, Stockholm, 1950

 • Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewitz ab, Göteborg, 1937Further ReferencesKarin Lindeberg in Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Photographer unknown
Karin Lindeberg in Sveriges advokatsamfund 1937: porträttgalleri, H. Brusewtitz AB, Göteborg, 1937. Photographer unknown

Keywords

20th century Lawyers