Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Laura Mathilda Edla Rosa Fitinghoff

1872-05-051949-03-27

Author, kennels owner

This article is awaiting translation

Rosa Fitinghoff var författare till barn-, ungdoms- och vuxenböcker.

Rosa Fitinghoff föddes 1872 på Hammar i Ångermanland. Hon var dotter till författaren Laura Fitinghoff och brukspatron Conrad Fitinghoff.

Hennes utbildning skedde främst i hemmet och som vuxen kom hon att fungera som sin mors sekreterare. Under barndomen fick hon uppleva stora förändringar. På 1870-talet bodde den välbärgade familjen på godset Ekensholm i Sörmland, men efter faderns konkurs fick familjen flytta till en mindre gård i Blekinge. Flera år senare flyttade man till ett nyköpt hyreshus på söder i Stockholm. Efter faderns död 1892 levde mor och dotter med liten marginal och hade det ofta knapert. Så småningom ökade dock inkomsterna av Laura Fitinghoffs författande och gav möjlighet till resor i Tyskland, Frankrike och Italien.

I memoarboken Minnenas kavalkad, från 1948, har Rosa Fitinghoff skildrat sin mors liv fram till hennes död 1908, men eftersom mor och dotter levde tillsammans blir boken samtidigt en självbiografi. Deras nära förhållande gör att boken handlar lika mycket om dem båda.

Memoarerna ger intressanta inblickar i hur mor och dotter stöttade Artur Hazelius i hans outtröttliga arbete med att bygga upp Skansen. Laura Fitinghoff, uppvuxen som prästdottern Runsten i Sollefteå, hade i ungdomen fotvandrat med Artur Hazelius och hans syster i Ångermanland och deras vänskap höll livet ut. När Skansen öppnade sin första vårfest 1893 stod Rosa och Laura Fitinghoff i Norrlandsståndet och sålde renstek, tunnbröd och surströmming. Och detta fullföljdes under många år.

Rosa Fitinghoff berättar också hur modern en dag 1907 säger att nu ska vi säga nej till allt umgänge. ”Du får skriva rent vartefter jag skriver. Jag skälver av iver att få börja.” Det var arbetet med Barnen från Frostmofjället som i flera veckor tog all tid i anspråk. Boken som trycktes på hösten var slutsåld till jul och blev en stor succé.

Några år efter moderns död 1908 påbörjade Rosa Fitinghoff sin egen karriär. 1911 gav hon ut novellsamlingen I romantikens skimmer som kom att följas av ett tjugofemtal andra verk, romaner, reseberättelser, barnböcker med mera. 1918 flyttade hon till Djursholm där hon blev känd för sin prisbelönta pudelkennel.

Många av böckerna handlar om djur, så till exempel flera om pudeln Murre och ”hans familj” och ett viktigt tema i böckerna är kärleken mellan människa och djur. Romanen På egen hand, 1913, låter flickan Maglena, ett av barnen från Frostmofjället, bli huvudperson och följer hennes vidare öden.

Ungdomsboken I tattarhänder, 1925, skildrar de starka banden mellan pojken Gimmi och hans hund och hans ömsinthet mot hästkraken som drar tattarvagnen.

Rosa Fitinghoff gjorde återkommande besök i Lappland och har i flera böcker visat sin stora kännedom om folk och landskap i norr.

Rosa Fitinghoff avled 1949.


Christina Sjöblad


Published 2020-12-13You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Laura Mathilda Edla Rosa Fitinghoff, www.skbl.se/sv/artikel/LauraMathildaEdlaRosaFitinghoff, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Christina Sjöblad), retrieved 2021-01-18.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Laura Matilda Bernhardina Fitinghoff, född Runsten
 • Father: Conrad Bleckert Fitinghoff
 • Sister: Gertrud Linnea Matilda Ingeborg Fitinghoff
 • Sister: Engel Matilda Eva Ingegerd Fitinghoff


Education

 • Privatundervisning i hemmet,


Activities

 • Non-profit work: Moderns sekreterare
 • Profession: Författare
 • Profession: Kennelägare, pudeluppfödare


Residences

 • Birthplace: Härnösand
 • Härnösand
 • Dunkers socken
more ...


Sources

Literature
 • Fitinghoff, Rosa, Minnenas kavalkad, Norstedt, Stockholm, 1948Further ReferencesRosa Fitinghoff. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Rosa Fitinghoff. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

19th century 20th century Authors Entrepreneurs