Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Maj Gertrud Kullenberg

1910-05-191996-10-17

Social worker, philanthropist, polemicist

Maj Kullenberg var socionom och samhällsdebattör som också ägnade sig åt att stödja projekt för utsatta människor.

Maj Kullenberg föddes 1910 i Övertorneå som ett av fem barn till Ludvig och Elisabeth de Vylder. Hon växte upp i folkhögskolemiljö. Hennes far var rektor för Katrinebergs folkhögskola och hennes mor var lärare.

Maj Kullenberg utbildade sig till socionom på Institutet för socialpolitisk och kommunal utbildning och forskning (Socialinstitutet, nuvarande Socialhögskolan i Stockholm) och arbetade som bostadsinspektris och barnavårdsman i Malmö. Hon gifte sig med byggmästaren Yngve Kullenberg och de fick sex barn. År 1937 flyttade familjen till Göteborg. Hon var mycket samhällsengagerad och hade en stark passion för kulturella frågor.

Redan år 1941 började Maj Kullenberg delta i Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb, GKDK, och elva år senare blev hon dess ordförande. Klubben startades 1910 med syfte att skapa gemenskap och sprida kunskap i samhällsfrågor bland medlemmarna. Maj Kullenberg var en starkt engagerad ordförande som lyckades locka många att besöka klubben, även kungligheter som prinsessan Sibylla. Ett exempel på publika arrangemang var när klubben gjorde ett försök att efterlikna det under 1960-talet populära TV-programmet Fråga Lund genom ett arrangemang med göteborgska vetenskapsmän i Betlehemskyrkan. Klubben hade en omfattande studieverksamhet och Maj Kullenberg ledde själv flera konstcirklar inom ramen för klubbens verksamhet. Hon ledde också bussresor med inriktning på konststudier till museet Louisiana nära Köpenhamnn och till Munchmuseet i Oslo.

Klubben ägnade sig också åt social verksamhet. Bland annat stöttades en organisation i Berlin, Haus Viktoria, som var till för rekreation åt äldre personer, ofta ensamstående kvinnor från Östberlin. Klubben levererade utrustning till huset och Maj Kullenberg reste flera gånger till Berlin för att följa upp verksamheten. Maj Kullenberg blev också hedersmedborgare i Florens sedan hon varit drivande för en insamling till dem som drabbats då floden Arno svämmade över 1966. Maj Kullenberg fick motta Göteborgs stads förtjänsttecken för sitt engagemang i flyktingfrågan och för de handikappade. Hon tilldelades också Vasaorden.

När Maj Kullenberg närmade sig 60-årsåldern började hon studera på universitetet och tog en filosofie kandidatexamen i konsthistoria och litteraturhistoria. Hennes stora intresse för konst tog sig också uttryck i uppdrag som guide vid Göteborgs konstmuseum. Hon var mycket bestämd när det gällde vad som skulle anses vara god konst. År 1970 ledde hon protester mot utställningen ”Skräck” på Göteborgs Konsthall. Där ingick bland annat en målning av Peter Dahl som hon ansåg överskred gränsen för det anständiga. Hans verk Liberalismen har brutit igenom i societeten ansågs visa prinsessan Sibylla, blottande sitt underliv. Tavlan togs i beslag av polisen men förundersökningen om brott lades ned året därpå. Maj Kullenberg organiserade demonstrationer och deltog i offentliga diskussioner kring frågan. Även om hon under de sista åren av sitt liv hade problem att röra sig fortsatte hennes engagemang i samhällsfrågor bland annat genom författande av debattinlägg om äldrefrågor i tidningar.

Maj Kullenberg avled 1996. Hon ligger begravd på Uppåkra kyrkogård i Skåne.


Birgit Karlsson


Published 2020-04-27You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Maj Gertrud Kullenberg, www.skbl.se/sv/artikel/MajGertrudKullenberg, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Birgit Karlsson), retrieved 2020-05-26.
Other Names

    Maiden name: De Vylder


Family Relationships

Civil Status: Widow
  • Mother: Charlotta Elisabeth De Vylder, född Lundberg
  • Father: Ludvig De Vylder
  • Sister: Marie-Louise De Vylder, gift Lehmann
more ...


Education

  • Universitet, Göteborg: Fil.kand.examen, Göteborgs universitet


Activities

  • Profession: Bostadsinspektör och barnavårdsman
  • Non-profit work: Social och filantropisk verksamhet


Contacts

  • Friend: Sibylla, prinsessa


Organisations

  • Göteborgs Kvinnliga Diskussionsklubb
    Medlem, fr o m 1952 ordförande


Residences

  • Birthplace: Övertorneå
  • Övertorneå
  • Stockholm
more ...


Prices/awardsSources

Literature
  • Göteborgs-Posten 1968-06-05, 1970-05-18, 1978-11-19, 1979-02-10, 1996-03-15

  • Göteborgs Handels och- Sjöfartstidning, 1966-11-19

  • Göteborgs-Tidningen, 1970-12-10Further References

Litteratur