Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Maria Cathrina Andrén

1862-06-211957-07-04

Woodwork teacher

Maria Andrén var träslöjdslärare, aktiv i Sverige och England åren runt sekelskiftet 1900.

Maria Andrén föddes i Tollered, Skallsjö församling, en liten bruksort i Lerums kommun i Västergötland. Hennes föräldrar ägde en gård och drev ett sågverk. Fadern, Sven Andreasson, var dessutom riksdagsman. Maria Andrén hade en tvillingbror och en yngre syster.

Sommaren år 1887 deltog Maria Andrén, vid 25 års ålder, i en träslöjdskurs på Nääs Slöjdlärarseminarium, som var beläget endast ett par kilometer från barndomshemmet. Efter utbildningen blev hon själv lärare på Nääs vid sju kurstillfällen, fram till år 1890. Hon var en av de kvinnor som höll flest kurser i träslöjd på Nääs.

Otto Salomon, som drev slöjdseminariet och vars slöjdpedagogik var känd internationellt, förmedlade kontakter. Genom hans försorg åkte Maria Andrén till England år 1890, där hon arbetade som slöjdlärare ett par år i Scarborough. Hon tjänstgjorde också vid skolor i Manchester och Liverpool och längst tid var hon slöjdlärare i Bradford. Hon var mycket uppskattad i England. Hon beskrivs av Hans Thorbjörnsson, som forskat om Nääs Slöjdlärarseminarium, som en av Otto Salomons mest framgångsrika lärjungar utomlands.

Det berättas att Maria Andrén kunde vara klädd i folkdräkt när hon undervisade — en tradition som hon hade med sig från Nääs där Otto Salomon uppmuntrade och uppmanade sina kursdeltagare och lärare till att bära folkdräkt både till vardags och till fest. En tidigare elev vid Bradford minns Maria Andrén som en lång kvinna med gott humör. Hon beskrivs också som tålmodig och sympatisk.

Efter trettiosex år i England återvände Maria till Sverige och bosatte sig i Göteborg år 1926. Där avled hon år 1957.


Gunilla Hallset


Published 2020-04-29You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Maria Cathrina Andrén, www.skbl.se/sv/artikel/MariaCathrinaAndren, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Gunilla Hallset), retrieved 2020-05-27.
Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Mathilda Charlotta Andreasson, född Johansdotter
 • Father: Sven Andreasson
 • Brother: John Albin Andrén
more ...


Education

 • Lärarseminarium, Näs: Träslöjdskurs, Nääs Slöjdlärarseminarium


Activities

 • Profession: Grupplärare, träslöjd, Nääs slöjdlärarseminarium
 • Profession: Slöjdlärare
 • Profession: Slöjdlärare


Contacts

 • Mentor: Otto Salomon


Residences

 • Birthplace: Tollered
 • Tollered
 • Scarborough, Storbritannien
more ...


Sources

Literature
 • Sutton, Gordon, Artisan or artist, a history of the teaching of art and crafts in English schools, Pergamon Press, New York, 1967

 • Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken, Ord-bildarna, Helsingborg, 1990

 • Whittaker, David J., The impact and legacy of educational sloyd: head and hands in harness, Routledge, Abingdon, 2014Further References

Litteratur
 • Alm, Anna, Upplevelsens poetik: slöjdseminariet på Nääs 1880-1940, Historisk-filosofiska sektionen, Humanistiska fakulteten, Lunds universitet, Diss. Lund : Lunds universitet, Lund, 2012Maria Andrén. Photographer and year unknown (August Abrahamsons stiftelses arkiv)
Maria Andrén. Photographer and year unknown (August Abrahamsons stiftelses arkiv)

Keywords

19th century 20th century Handicraft Teachers