Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Maria Jonn

1855-05-031910-10-16

Photographer, entrepreneur

This article is awaiting translation

Maria Jonn var en framgångsrik företagare och fotograf som drev flera fotografiska ateljéer på olika orter i Skåne.

Maria Jonn föddes 1855 som fjärde barn i en syskonskara om sju på en bondgård i Stora Råby församling, strax utanför Lund. Föräldrarna Jöns Johnsson och Hanna Johnsson, född Pålsdotter, var arrendebönder. Syskonen stod varandra nära och de kom både att arbeta och leva tillsammans i olika konstellationer genom hela livet. År 1875 flyttade familjen in till Lund efter att fadern plötsligt avlidit. Maria Jonn, liksom de andra systrarna, ställdes under äldste brodern Jonas Johnssons förmyndarskap.

År 1878 gick Maria Jonn en lärarinnekurs i Ystad och började sedan att arbeta som småskolelärare. När hennes yngre syster Lina Jonn efter några år av kringflackande resor i Sverige och Europa 1886 tog arbete i Per Alexiz Brandts fotoateljé i Helsingborg följde Maria Jonn med. Tillsammans med systrarna Lina och Hanna Jonn lärde hon sig under de kommande åren fotografiyrkets grunder. Samtidigt hade hennes bror Pål Johnsson fått jobb som bergsingenjör på olika platser i Nord- och Sydamerika. Maria Jonn åkte i september 1889 ensam över Atlanten till Argentina för att hjälpa honom med hushållet. Hon återvände till Sverige ungefär ett år senare, 1891, då systern Lina Jonn öppnade egen fotografisk ateljé i Lund. Maria Jonn ställde upp och hjälpte till som fotografbiträde i ateljén. Hon stod även för delar av riskkapitalet som behövdes för att starta firman.

Fotografisk Atelier Lina Jonn låg på Bantorget 6 i Lund och blev snabbt ett framgångsrikt företag där systern Lina Jonn gjorde sig rikskänd som en skicklig fotograf. Även Maria Jonn fotograferade men tycks till en början ha hållit sig i bakgrunden av verksamheten.

När Lina Jonn 1895 gifte sig och flyttade till Norge så övertog Maria Jonn verksamheten vilket sammanföll med den tid då ateljén nådde sina största framgångar, med priser i tävlingar och rapportering i riksmedia. Då namnet ”Lina Jonn” var säljande och etablerat som en kvalitetsstämpel för fint porträttfotografi lät Maria Jonn systerns namn vara kvar i firmanamnet även efter att hon lämnat verksamheten.

Under Maria Jonns fortsatta ledning utvecklades verksamheten vidare. Hon stod ibland bakom kameran själv men hade också skickliga fotografer anställda, så som den senare välkände lundafotografen Per Bagge, som börjat som assistent hos Lina Jonn. Maria Jonn hade gott affärssinne och startade så småningom filialer till firman i både Malmö och Arlöv. År 1901 köpte hon en fastighet på Stora Tomégatan i Lund där hela storfamiljen Jonn kom att bo tillsammans. Att affärerna gick bra märks då hon omnämns som en av de högst beskattade personerna i Lund i en lista i Sydsvenska Dagbladet 1903. Samma år sålde Maria Jonn ateljén på Bantorget till Per Bagge som drev den vidare under namnet Lina Jonns Efterträdare.

I oktober 1904 öppnade Maria Jonn en ateljé i Malmö på Östergatan 41 som snabbt blev populär för sina porträtt. Året efter öppnades en filial i Arlöv. Nu bytte Maria Jonn även namn på verksamheten till Atelier Jonn, vilket fortsatte att anspela på den kvalitet och berömmelse som systern Lina Jonn skapat under sin tid. Under den här tiden började Maria Jonn också utveckla verksamheten och utöver porträttbilderna tog hon också reportagebilder från särskilda händelser som trycktes upp som vykort, en företeelse som börjat bli mycket populär under de första åren av 1900-talet. Ett sådant exempel är Maria Jonns bild från kronprins Gustaf Adolfs och kronprinsessan Margaretas besök i Malmö 1905. Malmöfilialen sålde hon 1908 till fotografen Ragnar Küller som även drev verksamhet i Ystad under namnet Atelier Lina Jonn.

I mitten av 1900-talets första decennium började Maria Jonn också att bygga ett större stenhus på Stora Gråbrödersgatan 12 i Lund där hon planerade att öppna en ny modern ateljé. Huset stod klart 1908 och står kvar än idag. På byggnaden finns detaljer som skvallrar om husets historia. Ovanför porten syns en relief med namnet Jonn i snirkliga bokstäver och längst upp på fasaden syns en bälgkamera i sten. Själva ateljén fanns i husets översta våning där fotografier kunde tas både i dagsljuset från de stora takfönstren men även på kvällstid i modernt elektriskt ljus. I husets bottenvåning fanns en butik för fototillbehör, kameror och utrustning. I ateljén på Stora Gråbrödersgatan arbetade fotografen Ida Ekelund som, efter Maria Jonns död, övertog och drev firman vidare under namnet Atelier Jonn – Ida Ekelund.

Maria Jonn förblev ogift genom hela livet och fick inga egna barn. Tillsammans med sina systrar Hanna och Erika Jonn tog hon dock hand om Lina Jonns barn efter att Lina Jonn dött 1896 när sonen John bara var några veckor gammal. I samband med Lina Jonns dödsfall åkte Maria Jonn upp till Norge, tog hand om systerns begravning och tog med sig systersonen tillbaka till Lund.

Maria Jonn avled 1910, två år efter att hennes nya ateljé stod klar, efter att ha insjuknat i cancer i ryggraden. I hennes dödsruna i Svenska Dagbladet går det att läsa att: ”Med Maria Jonn bortgick en ovanligt verksam, för sin konst mycket intresserad och i sitt personliga framträdande sympatisk kvinna, hvars lifsgärning utgör ett talande exempel på huru en kvinna med verksamhetslust och praktiskt sinne i våra dagar kan finna rikt fält för sin håg och fallenhet”. Maria Jonn är begravd på S:t Peters Kloster kyrkogård.


Marika Eriksson


Published 2021-02-27You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Maria Jonn, www.skbl.se/sv/artikel/MariaJonn, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Marika Eriksson), retrieved 2021-05-18.
Other Names

  Maiden name: Johnsson
  Nickname: Maja


Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Hanna Johnsson, född Pålsdotter
 • Father: Jöns Johnsson
 • Sister: Anna Johnsson, gift Johnsson
more ...


Education

 • Lärarseminarium, Ystad: Lärarinnekurs
 • Yrkesutbildning, Helsingborg: Fotografisk lärling hos Per Alexiz Brandt


Activities

 • Profession: Lärare
 • Profession: Fotografbiträde, senare fotograf, ateljéägare, Atelier Lina Jonn
 • Profession: Fotograf, ägare, Atelier Jonn


Contacts

 • Colleague: Per Bagge
 • Colleague: Ida Ekelund


Residences

 • Birthplace: Lund
 • Lund
 • Ystad
more ...


Sources

Literature
 • ’Maria Jonn’ [Nekrolog], Svenska Dagbladet, 1910-10-20

 • Mårtensson, Jan & Płoski, Andrzej, ’Lina John, fotopionjär’, Lundaprofiler under tusen år, S. 54-55

 • Sarnäs, Anette, Kvinnliga fotografer i Malmö: 1860-1920, Malmö stadsarkiv, [Malmö], 2020

 • Skånska fotografer 1845-2005, Malmö museer, Malmö, 2005

 • Tandberg, Olof G., Lina Jonn: en berättelse om en fotografisk pionjär och hennes ateljé, Atlantis, Stockholm, 2003

 • Wahlöö, Claes, Fotografin och Lund, Fören. Gamla Lund, Lund, 2002Further References