Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Petronella (Nelly) Laurentia Krook

1803-03-191889-03-17

Philanthropist, donor, lender

This article is awaiting translation

Nelly Krook var filantrop, verksam i Helsingborg, vars stora donationer möjliggjorde stadsutveckling, kyrkobyggen och hjälp till de mest utsatta. Hon var dessutom långivare till flera entreprenörer som behövde medel för att förverkliga sina idéer.

Nelly Krook föddes på prästgården i Kvidinge år 1803 och gavs namnen Petronella Laurentia, men hon kom hela sitt liv att gå under smeknamnet Nelly, eller Mamsell Krook. Nelly Krooks far var en av stiftets rikaste präster och ingenting saknades därmed i prästgården där hon och hennes syskon växte upp. De fick dock tidigt kunskap om att alla inte var lyckligt lottade som de själva.

Som präst var Nelly Krooks far engagerad för de fattiga och ordnade bland annat en fattigkassa för bygden. Han besökte Gyllenbielkeska hospitalet för morgon- och aftonbön, dit Nelly Krook och hennes tvillingsyster Charlotta också gick regelbundet för att bland annat bjuda på hembakat från prästgården. Dessa tidiga erfarenheter satte sina spår hos Nelly Krook, som senare skulle ta initiativ till att bygga Krookska kvinnohuset i Kvidinge och fattighuset i Klintarp för fattiga kvinnor och deras barn. Krookska kvinnohuset blev klart 1876 och rymde då sexton personer.

Tvillingsystern Charlotta gifte sig år 1822 och flyttade till Göteborg, medan Nelly Krook stannade i norra Skåne. Hon donerade senare pengar till Kjellbergska flickskolan som grundats av den släkt som hennes tvillingsyster gifte in sig i. Nelly Krook gifte sig däremot aldrig och fick inga barn, utan stannade kvar i prästgården och tog hand om sina föräldrar. Efter att de avlidit med två års mellanrum, år 1852 och 1854, så flyttade hon först till Åby gästgivaregård där hon bodde i fyra år tillsammans med tjänstepersonal från prästgården. Därefter begav hon sig till Helsingborg, en välkänd stad för henne, där bland annat hennes bröder bodde.

I samband med flytten från prästgården anställde Nelly Krook en hushållsmamsell som senare också skulle flytta med till Helsingborg. Hennes namn var Agneta Malmgren, men hon gick under smeknamnet Agnes. När hon började jobba för Nelly var hon 23 år gammal. Trots att det skiljde mer än trettio år mellan kvinnorna så trivdes de uppenbarligen i varandras sällskap. Agnes var en av Nelly Krooks få vänner och en stor trygghet. Hon kom att stanna vid Nelly Krooks sida under resten av hennes liv.

Nelly Krook bodde enkelt och levde på att förvalta sina föräldrars arv. Hon placerade sitt kapital klokt och år 1870 var hon den tredje rikaste personen i Helsingborg, vilket var ovanligt för en kvinna vid den här tiden. Genom åren donerade hon gärna pengar till stadens utveckling och förbättring. Den donation som kanske är mest känd är den hon genomförde tillsammans med sina bröder år 1870. Då skänkte de en stor bit mark till Helsingborgs stad med kravet att större delen av marken skulle användas till ”promenad i plantering”. Syskonen hämtade troligtvis sin inspiration från prästgården i Kvidinge där de haft möjlighet att just promenera i grönska. Den donerade marken kom att kallas Krookska planteringen, även om den ofta kallades Stadsparken i folkmun. Parken öppnade för allmänheten år 1877 vilket innebar att Nelly Krook själv troligen hann ta sig några promenader i den.

Nelly Krook donerade också mycket pengar till kyrklig verksamhet och till verksamhet som hade fokus på bildning, kvinnor och barn. Hon donerade till exempel pengar för att bygga en ny kyrka i Helsingborg, Gustav Adolfs kyrka. Den hann hon dock inte besöka eftersom den invigdes åtta år efter hennes död. Hon skapade även en stipendiefond för ”medellösa lärjungar som visat flit och redighet” och en stipendiefond för studenter vid Lunds universitet som fortfarande delar ut medel.

Utöver att göra stora donationer använde Nelly Krook sin rikedom till att låna ut pengar. Under sina sista år hade hon ett tjugotal låntagare som bestod av officerare, förtagare och handlare. Hon lånade bland annat ut en stor summa, 40 000 kronor, som idag skulle motsvara drygt 2,5 miljoner, till konsul Petter Olsson och ungefär lika mycket till familjen Kockums. Man kan säga att hon var en förutsättning för att unga entreprenörer skulle kunna förverkliga sina idéer. Hon stod själv dock sällan i rampljuset och utförde sitt arbete i det tysta. Hon beskrivs som blygsam, sparsam och väldigt generös.

Nelly Krook avled 1899, 86 år gammal, efter långvarig sjukdom. Hon ligger begraven på Gamla kyrkogården i Helsingborg. År 1935 fick hon en gata uppkallad efter sig i Stattena i Helsingborg med motiveringen: ”Då minnet av syskonen Krooks donationer blivit hugfästad genom gatunamn, uppkallade efter tvenne av syskonen, ansåg nämnden det lämpligt att även den tredje av syskonen, fröken Nelly Krook, vederfares samma hedersbevisning.”


Camilla Bergvall


Published 2020-09-02You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Petronella (Nelly) Laurentia Krook, www.skbl.se/sv/artikel/PetronellaNellyLaurentiaKrook, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2020-09-25.
Other Names

  Nickname: Mamsell Krook


Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Christina Elisabeth Gustafva Von Olthoff
 • Father: Hans Johan Georg Krook
 • Sister: Charlotta Sophia Krook, gift Kjellberg
more ...


Education

 • Privatundervisning i hemmet,


Activities

 • Non-profit work: Grundare, Krookska kvinnohuset, Klintarps fattighus m m
 • Non-profit work: Donator
 • Profession: Långivare åt privatpersoner


Contacts

 • Friend: Agneta, kallad Agnes, Malmgren


Residences

 • Birthplace: Kvidinge
 • Kvidinge
 • Helsingborg
 • Place of death: Helsingborg


SourcesFurther References

Litteratur
 • Lendahls Rosendahl, Birgit, Nelly Krook - den enastående systern, Dahlia bok, Helsingborg, 2016Nelly Krook, circa 1860s. Photographer unknown. Helsingborgs museisamling (3068-2014)
Nelly Krook, circa 1860s. Photographer unknown. Helsingborgs museisamling (3068-2014)

Keywords

19th century Charity