Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ragnhild Wahlborg

1911-02-031983-05-02

Nurse

This article is awaiting translation

Ragnhild Wahlborg var sjuksköterska och kallades “Etiopiens ängel” för sin insats mot spetälskan.

Ragnhild Wahlborg föddes 1911 i Gävle som näst yngsta barnet i en syskonskara om elva. Hennes föräldrar var Vendla Dorigenia Wahlborg, född Askerlund, och John Wahlborg som var baptistpastor och författare. Familjen flyttade flera gånger med anledning av att fadern tjänstgjorde i olika församlingar. Han dog 1926 i influensa under en resa till USA. Modern levde till 1961.

Ragnhild Wahlborg var utbildad sjuksköterska och fick en tjänst med tvåårskontrakt på sjukhuset Haile Selassie i Addis Abeba i Etiopien. Landet genomgick vid tiden en omfattande modernisering och utländska yrkesmänniskor, däribland många svenskar, anlitades för att utveckla bl a sjukvården, industrierna och polis- och militärväsendet. Ragnhild Wahlborgs avresedag ägde rum i mitten av januari år 1949. I sjukhusets laboratorium blev Ragnhild Wahlborg bekant med en mängd, för henne, nya sjukdomar. En av dem, spetälska, väckte hennes intresse. Hennes tvåårskontrakt förlängdes och hon fick tillfälle att besöka Princess Zenebework Memorial Hospital (senare Addis Abeba Leprosy Hospital), ett sjukhus specifikt för personer med spetälska. Flera tusen sökte vård och köerna ringlade långa. Detta sjukhus blev Ragnhild Wahlborgs arbetsplats under många år. Här förde hon inte bara kampen mot sjukdomen utan också mot fattigdomen. År 1955 skrev hon hem till en av sina systrar och beklagade sig över situationen, det rådde brist på allt och hon bad om familjens hjälp. Det kom flera donationer, från både Sverige och andra länder, och genom henne fick byn där hon bodde bland annat vattentillförsel.

Under sin tid i Etiopien arbetade Ragnhild Wahlborg även som gymnastiklärare på en flickskola. Det var en tjänst som hon egentligen inte var formellt kvalificerad för, men hon hade femton års medlemskap i Svenska gymnastikförbundet bakom sig.

År 1975 utgavs Ragnhild Wahlborgs självbiografiska bok Mina tio år i en lepraby. I boken beskrivs händelserna i byn, patienterna, kollegorna och omvärldens engagemang. Men hon framförde också kritik mot en del män hon mött som hade skygglappar och bara ville klättra i karriären. “Är det för att jag är kvinna som jag såg omgivningen på ett annorlunda sätt än männen?”, frågar hon sig i boken.

Ragnhild Wahlborg avled i Stockholm 1983. Hon är begravd på Gamla kyrkogården i Gävle.


Camilla Bergvall


Published 2021-02-25You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ragnhild Wahlborg, www.skbl.se/sv/artikel/RagnhildWahlborg0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Camilla Bergvall), retrieved 2021-05-18.
Other Names

  Nickname: Rankan, Etiopiens ängel


Family Relationships

Civil Status: Unmarried
 • Mother: Vendla Dorigenia Wahlborg, född Askerlund
 • Father: Johan August Wahlborg
 • Brother: Rudolf Wahlborg
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, : Sjuksköterskeutbildning


Activities

 • Profession: Laboratoriesjuksköterska
 • Profession: Laboratoriesjuksköterska, Haile Selassie hospital, Princess Zenebework Memorial Hospital (senare Addis Abeba Leprosy Hospital)
 • Profession: Gymnastiklärare


Organisations

 • Svenska gymnastikförbundet
  Medlem


Residences

 • Birthplace: Gävle
 • Gävle
 • Stockholm
more ...


Sources

Literature
 • Wahlborg, Ragnhild, Mina tio år i en lepraby, Harrier, Vällingby, 1975Further References

Litteratur
 • Halldin Norberg, Viveca, Swedes in Haile Selassie's Ethiopia, 1924-1952: a study in early development co-operation, Univ., Diss. Uppsala : Univ,Uppsala, 1977

 • 'Solgården ett hem för leprabarn: Rädda barnen hjälper med 50.000', Sölvesborgstidningen, 1961-01-02

 • 'Svensk sjuksköterska tio år bland spetälska', Expressen, 1958-09-25

 • Öste, Sven, 'Svensk sköterska bland spetälska', Dagens Nyheter, 1959-11-27Keywords

20th century Nurses