Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lovisa Theresia (Thérèse) Ekblom

1867-05-271941-11-20

Artist, scientific illustrator

This article is awaiting translation

Thérèse Ekblom var illustratör och konstnär. Hon ägnade sig främst åt att teckna insekter och växter.

Thérèse Ekblom föddes den 27 maj 1867 som första barnet av fem till dekorationsmålaren Christian Jansson och hans hustru Charlotta Lovisa Dahlin. Modern var bosatt i Stockholm, på Norrlandsgatan 56, när dottern föddes. Thérèse Ekblom står i födelseboken noterad som barn till okänd far men föräldrarna var förlovade. De gifte sig 1867 och familjen bodde tillsammans med Thérèse Ekbloms farmor Johanna. Thérèse Ekbloms far arbetade som dekorationsmålare på Kungliga Operan och han var en framgångsrik sådan, ofta omnämnd i pressen. Han övertog teaterns ateljé 1868 och arbetade där i 40 år. Båda Thérèse Ekbloms bröder Kristian Harald Jansson och Torolf Kristian Jansson fortsatte i sin fars fotspår och blev dekorationsmålare. Therese Ekbloms systrar kom också att gifta sig med konstnärer och hon växte upp i ett hem där konst var en viktig del.

År 1888 sökte Thérèse Ekblom in till Konstakademien (Kungliga akademien för de fria konsterna) i Stockholm där hon tog examen 1893. Under utbildningen träffade hon sin blivande man tecknaren och litografen Axel Richard Ekblom. De förlovade sig 1893 och gifte sig 1896. Då hade Thérèse Ekblom arbetat för Naturhistoriska riksmuseet som illustratör sedan hon gick ut Konstakademien 1893. Det gjorde hennes man också men han var huvudsakligen anställd vid Kungliga Vetenskapsakademien. Makarna Ekblom var också verksamma som självständiga konstnärer och målade då främst i olja. Som konstnär signerade Thérèse Ekblom sina verk Therese Jansson.

Det är dock främst som illustratör av växter och insekter som Thérèse Ekblom blev framstående. Hon och maken arbetade under 1890-talet för Bergianska trädgården i Stockholm där de hjälpte professorn och botanikern Veit Wittrock med att måla akvareller av de arter han studerade. Hans behov av illustrationer var omättligt och resulterade i att Bergianska trädgården nu har en stor samling akvareller gjorda av paret; samlingen går under namnet Ekbloms akvareller.

Thérèse och Axel Ekblom fick fem barn, tre flickor som alla fick namn efter blommor, Linnéa, Flora och Viola, kanske med inspiration från makarnas arbete, och två pojkar. Sönerna Sven och Bruno Ekblom blev båda konstnärer och illustratörer precis som sina föräldrar. De kom också att arbeta för Naturhistoriska riksmuseet.

Axel Ekblom dog plötsligt 1914 och Thérèse Ekblom blev vid 47 års ålder änka med fem minderåriga barn. Hon fortsatte sitt arbete vid Naturhistoriska riksmuseet till sin pension 1928 och kom, efter att maken dött, att arbeta mer med entomologiska illustrationer, vilket varit makens huvudsakliga område. Tidigare hade hon främst tecknat växter och paleozoologi. Hon har bland annat målat de stora tavlorna föreställande förhistoriska skogar som fortfarande finns i Naturhistoriska riksmuseets botaniska byggnad.

När sönerna var klara med sin utbildning vid Konstakademien började de arbeta för Naturhistoriska riksmuseet liksom dottern Viola Teresia Eriksson. Sonen Bruno Ekblom kom senare att, liksom sin morfar, arbeta med teaterdekor och väggmålningar. Han har bland annat målat väggmålningarna i Restaurang Flustret i Uppsala. Dottern Karin Linnéa Anderberg blev textilkonstnär.

Thérèse Ekblom avled 1941 i sitt hem på Hagagatan i Stockholm den 20 november 1941, 74 år gammal. Hon är begravd i familjegraven på Norra begravningsplatsen i Solna.


Petra Nyberg


Published 2021-01-13You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Lovisa Theresia (Thérèse) Ekblom, www.skbl.se/sv/artikel/ThereseEkblom, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Petra Nyberg), retrieved 2021-04-11.
Other Names

  Maiden name: Jansson
  Signature: Therese Jansson


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Lovisa Charlotta Jansson, född Dahlin
 • Father: Johan Christian Jansson
 • Brother: Kristian Harald Jansson
more ...


EducationActivities

 • Profession: Konstnär
 • Profession: Vetenskaplig illustratör, Naturhistoriska riksmuseet


Contacts

 • Colleague: Alfred Gabriel Nathorst
 • Colleague: Veit Wittrock


Residences

 • Birthplace: Stockholm
 • Stockholm
 • Köpenhamn, Danmark
 • Place of death: Stockholm


Sources

Encyclopaedia
 • 'Theresia Ekblom', Wikipedia (Hämtad 2021-01-12)

Literature


Further ReferencesThérèse Ekblom in Hildebrand, Albin och John Kruse (red) Svenskt porträttgalleri XX, Tullberg, Stockholm, 1901. Photographer unknown
Thérèse Ekblom in Hildebrand, Albin och John Kruse (red) Svenskt porträttgalleri XX, Tullberg, Stockholm, 1901. Photographer unknown

Keywords

19th century 20th century Artists