Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ulla Britta Tillander

1931-03-101994-11-16

Politiker, minister, FN-delegat

Ulla Tillander var skolminister, riksdagsledamot, ledamot i Centerpartiets partistyrelse, FN- delegat och lärare.

Ulla Tillander växte upp i Göteborg med sina föräldrar Otto Olsson, kranskötare på Götaverken, och Alma Justina Hagberg. I familjen fanns också två äldre systrar. Ulla Tillander träffade sin make, Jan Tillander, i söndagsskolan och senare under lärarutbildningen i Göteborg. De gifte sig 1954, bosatte sig i Malmö och fick fyra söner.

Ulla Tillander tog sin ämneslärarexamen i Lund år 1964 och arbetade som högstadielärare i svenska och engelska på Augustenborgsskolan i Malmö. Samtidigt engagerade hon sig i Centerpartiet och blev uppmärksammad av kommunalrådet Gustaf Lannegren. Hon blev invald i sjukvårdsstyrelsen på kommunal nivå 1968 och 1971 i kommunfullmäktige i Malmö.

Det var bostadsbyggandet på 1950- och 1960-talen i området där Ulla Tillander växte upp som gjorde henne intresserad av politik och samhällspåverkan. Hon hade ett brinnande engagemang för framför allt skolan, familjen och kyrkan. Vårdnadsbidrag och familjepolitik var viktiga stridsfrågor för henne. Skolfrågorna var dock det område som hon lade sitt fulla fokus på under sin riksdagstid. Hon valdes in som ledamot i riksdagen år 1973 och var skolminister under åren 1981–1982. Hon förespråkade att skolan skulle vara en plats för alla barn från alla samhällsklasser och utgöra en fristad där barnen kunde utvecklas efter egen förmåga på lika villkor. Hon var dessutom en pionjär då hon ville skapa möjligheter för friskolor och privata förskolor.

Ulla Tillander var ledamot i Malmö kyrkofullmäktige år 1971–1976. Där gjorde hon starkt intryck, inte minst när hon röstade emot en motion om begravningsfria lördagar. Under åren 1977–1984 var hon vice ordförande för Malmöhus län CKF-distrikt (Centerns kvinnoförbund). CKF hade stor betydelse för Ulla Tillander både politiskt, karriärmässigt och socialt. Hon hade ett flertal styrelseuppdrag i såväl statliga myndigheter som försäkringsbolag och Svenska kyrkan. Hennes kyrkliga engagemang innebar bland annat medverkan och ordförandeskap i Svenska kyrkan i utlandet (SKUT). Hon var också FN-delegat och en av de allra första som i FN-sammanhang vågade kritisera könsstympning. Under ett FN-sammanträde höll hon bland annat ett tal om könsstympning i afrikanska länder. Hon har beskrivits som modig och retoriskt mycket skicklig.

Ulla Tillander var en hängiven politiker och sina förtroendeuppdrag trogen. Hon skrev 410 egenmotioner, 47 interpellationer, 40 frågor och 103 anföranden. För sitt stora engagemang och sina politiska insatser fick hon år 1994 Bramstorpsplaketten, Centerpartiets största utmärkelse. Samma år avgick hon som riksdagsledamot och avled bara några veckor senare av tjocktarmscancer.


Veronica KurkkoYou are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ulla Britta Tillander, www.skbl.se/sv/artikel/UllaTillander, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Veronica Kurkko), retrieved 2020-02-21.
Other Names

  Maiden name: Olsson


Family Relationships

Civil Status: Married
 • Mother: Alma Justina Hagberg
 • Father: Otto Olsson
 • Sister: Uppgifter saknas
fler...


Education

 • Folkskola, Göteborg, Lundbyskolan
 • Lärarseminarium, Göteborg: Folkskollärarexamen
 • Läroverk, Malmö: Studentexamen
 • Lärarseminarium, Lund: Ämneslärarutbildning


Activities

 • Profession: Lärare, realskolan
 • Profession: Ämneslärare
 • Non-profit work: Ledamot, Malmö sjukvårdsstyrelse fr o m 1968–1973, Malmö kommunfullmäktige 1971–1977
fler...


Contacts

 • Colleague: Thorbjörn Fälldin
 • Colleague: Stig F. Hansson
 • Mentor: Stig Hansson
fler...


Organisations

 • Centerpartiet
  Medlem, styrelseledamot 1979–1991
 • Centerns Kvinnoförbund (CKF, nuvarande Centerkvinnorna)
  Medlem, vice ordförande för Malmöhus läns CKF-distrikt 1977–1984
 • Svenska kyrkan i utlandet (SKUT)
  Medlem, ordförande


Residences

 • Birthplace: Göteborg
 • Göteborg
 • Karlsborg
fler...


Prices/awardsSources

Literature