Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ulrika Melin

1767-02-011834-10-11

Textile artist, embroiderer

This article is awaiting translation

Ulrika Melin var brodös och endast 17 år när hon blev invald som ledamot i den Kungliga Akademien för de fria konsterna 1784.

Ulrika Melin var dotter till majoren Lars Melin och Ulrika Herbst och syster till generalmajoren Henrik George Melin.

Som tillhörande det högre samhällsskiktet fick Ulrika Melin tidigt lära sig att brodera hemmavid. När hon var endast 17 år gammal valdes hon in som ledamot i den Kungliga Akademien för de fria konsterna (nuvarande Konstakademien). Akademien hade bildats 1735 med syfte att föra konsterna till en europeisk nivå. Under den första tiden fanns det ingen utarbetad struktur kring den konstnärliga professionen så både män och kvinnor, professionella och amatörer, var välkomna att ställa ut på akademiens offentliga utställningar. Deltagarna kunde vinna erkännande genom att belönas med medaljer för sina verk eller bli erbjudna medlemskap i akademien. Under perioden 1780–1796 antogs fyra kvinnor vars konstnärliga verksamhet var inriktad på broderi.

Ulrika Melin antogs på sitt broderi Vaisseaux dans le port som var en reproduktion av Claude Lorrain´s gravyr Harbour scene with rising sun. Broderiet gjordes så att stygnen skulle efterlikna måleriets penseldrag och föreställer en hamnmiljö. I bakgrunden är några större skepp på väg ut eller in, och i förgrunden befinner sig en grupp män i en mindre båt som är på väg in medan en annan grupp män står och diskuterar något bredvid några tunnor. Broderiet är gjort på en botten av färgat chenille.

År 1788 gifte sig Ulrika Melin med Peter Thure Gerhard Drufva som gjorde militär karriär fram till 1809 och slutet på finska kriget. Han drog då sig tillbaka med sin hustru till sitt gods Nyborg i Uppland. År 1816 utnämndes han till landshövding i Västmanlands län och ståthållare på Västerås slott, en post han innehade till sin död 1816. Paret fick inga barn.

Ulrika Melin finns även avbildad i Konstakademins samlingar då konstnären Jonas Forsslund valde att i pastell göra ett porträtt av henne som receptionsstycke när han blev invald som ledamot 1794.

Ulrika Melin avled 1834.


Malin Stengård


Published 2020-12-09You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Ulrika Melin, www.skbl.se/sv/artikel/UlrikaMelin0, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Malin Stengård), retrieved 2021-01-23.
Other Names

  Married: Drufva


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Ulrika Herbst
 • Father: Lars Melin
 • Brother: Henrik George Melin
 • Husband: Peter Thure Gerhard Drufva


Activities

 • Profession: Textilkonstnär, brodör


Organisations

 • Målare- och Bildhuggareakademien (numera Kungliga Akademien för de fria konsterna)
  Ledamot


Residences

 • Upplands-Bro
 • Västerås


Sources

Encyclopaedia
Literature
 • Lindberg, Anna Lena, 'Through the needle's eye: embroidered pictures on the threshold of modernity', Eighteenth-century studies, 1997/98 (31), s. 503-510Further References

Litteratur
 • Ilmakunnas, Johanna, 'Embroidering women and turning men', Scandinavian journal of history, 2016(41):3, s. 306-331