Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Agrell, Beata

professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • Religion och föreställningar om arbetarlitteratur. Exemplet Mathilda Roos" i "Inte kan jag berätta allas historia?" Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

  • "Förtvivlan i ord och bild. Etisk-estetiska exempel ur en tradition" i Medier historie og mening. Studier i kulturelle formidlingsformer (2017)


Articles in SKBL: