Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Domellöf, Gunilla

docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Has published (amongst others):
  • I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (1986)

  • "Karin Boyes roman Kallocain", i Könsmaktens förvandlingar. En vänbok till Anita Göransson (2003)


Articles in SKBL: