Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hössjer Sundman, Boel

forskare i kyrkovetenskap vid Uppsala universitet och präst i Svenska kyrkan

Has published (amongst others):
  • Föreställningar om Guds närvaro (2006)

  • Äntligen stod hon i predikstolen! (2008)


Articles in SKBL: