Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Hedén, Anne

filosofie doktor i historia vid Södertörns högskola och Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • Blicken mot öster. Svenska drömmar om Finland under världskrigets sista år", i Sverige och första världskriget. Maritima perspektiv Historiska Media (2017)

  • Röd stjärna över Sverige. Kina som resurs i den svenska vänsterradikaliseringen under 1960- och 1970-talen (2008)


Articles in SKBL: