Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Karlsson, Martin

filosofie doktor i historia, lektor i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik/inriktning historiedidaktik vid Stockholms universitet

Has published (amongst others):
  • Att projicera det förflutna. Historiebruk och historieförmedling i svensk skolfilm 1970–2000 utifrån de regionala AV-centralernas utbud (2011)


Articles in SKBL: