Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Klingberg, Margareta

bildkonstnär, skribent

Has published (amongst others):
  • "Sara och hockeyhjältar - om nya bidrag till norrländsk livsmiljö", i VOLYM (2021)

  • "Att gå över gränsen", i Hjärnstorm (2016)


Articles in SKBL: