Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lange, Ulrich

professor i kulturvård vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • "Till minnet av det goda Sverige. Lantmätaren och arkitekten Jonas Sundahl i den svenska stormaktstidens yttersta utmark", i I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria. En vänbok till Birgitta Svensson (2015)


Articles in SKBL: