Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Lenemark, Christian

filosofie doktor i litteraturvetenskap och lektor i litteraturvetenskap med inriktning mot medier och redaktionell praktik vid Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • Litterära värdepraktiker. Aktörer, rum, platser (2017)

  • "'Det lutar åt cancer'. Agneta Klingspors Stängt pga hälsosjäl och kvinnliga bröstcancerberättelser", i Allvarligt talat (2018)


Articles in SKBL: