Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Liliequist, Jonas

professor i historia vid Umeå universitet

Has published (amongst others):
  • "Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor. Kulturella förväntningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland", i Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet (2002)

  • "Kärlek, kön och sexualitet", i Signums svenska kulturhistoria. Gustavianska tiden (2007)


Articles in SKBL: