Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Rönnberg, Margareta

professor emeritus i filmvetenskap

Has published (amongst others):
  • Att träna och tävla är komiskt. Sport enligt svenska fiktionsfilmer 1930-2015 (2015)


Articles in SKBL: