Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Ström Lehander, Karin

universitetsadjunkt vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet

Has published (amongst others):
  • Föreställningar om döden. Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning (2017)

  • "Tyra Kleen. Konstnär och kvinna vid förra sekelskiftet", i Tyra Kleen (2016)


Articles in SKBL: