Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Earlier biographical works

Här listas de större biografiska verk och samlingar som redaktionen använt för att välja ut de kvinnor som i första hand bör biograferas.

 • Arosenius, Louise & Hedberg, Walborg (red.), Svenska kvinnor från skilda verksamhetsområden: biografisk uppslagsbok, Bonnier, Stockholm, 1914
 • Biograficasamlingen i Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek
 • Glans, Sigurd, År100dets svenskar: hundra kvinnor och män från 1900-talet som går till historien, Norstedt, Stockholm, 1998
 • Hofberg, Herman, Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Förra delen, A-K, Ny uppl., Bonnier, Stockholm, 1906 (http://runeberg.org/sbh/)
 • Hofberg, Herman, Svenskt biografiskt handlexikon: alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till nuvarande tid. Senare delen, L-Ö ; Samt supplement, Ny uppl., Bonnier, Stockholm, 1906 (http://runeberg.org/sbh/)
 • Lindberg, Gunilla, Starka kvinnor som fört Sverige framåt, 1. uppl., Winberg Citybook, Hudiksvall, 2005
 • Lundström, Nils Styrbjörn, Svenska kvinnor i offentlig verksamhet: porträtt och biografier, Uppsala, 1924
 • Mellin, Gustaf Henrik (red.), 427 porträtter af namnkunniga svenske män och fruntimmer, Stockholm, 1847
 • Mellin, Gustaf Henrik (red.), Sveriges store män, snillen, statsmän, hjeltar och fosterlandsvänner samt märkvärdigaste fruntimmer, Stockholm, 1840-1849
 • Stålberg, Wilhelmina & Berg, P. G. (red.), Anteckningar om svenska qvinnor, Stockholm, 1866
 • Svenskt biografiskt lexikon [Elektronisk resurs] : SBL, Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm, 2012-
 • Vem är det: svensk biografisk handbok, Norstedt, Stockholm, 1912- (Diverse årgångar)
 • Vem är hon: kvinnor i Sverige : biografisk uppslagsbok, Norstedt, Stockholm, 1988-1988
 • Westrin, Carl Peter, Försök til en historia, öfwer namnkunniga, men i synnerhet lärda fruntimmer, författad af Carl P. Westrin ..., Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg, 1793
 • Österberg, Carin, Lewenhaupt, Inga & Wahlberg, Anna Greta, Svenska kvinnor: föregångare nyskapare, Signum, Lund, 1990

Därtill har biografiska verk rörande vissa yrken m.m. inventerats, exempelvis:

 • Kleberg, Lars (red.), Svenskt översättarlexikon [Elektronisk resurs], Södertörns högskola, Huddinge, 2009-
 • Levande Musikarv [Elektronisk resurs], Kungl. Musikaliska akademien, Stockholm, 20??-
 • Lundstedt, Göran (red.), 12 kvinnor: i 1900-talets svenska kyrkohistoria, Artos & Norma, Skellefteå, 2010
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria [Elektronisk resurs], Kvinnsam & Kvinfo, 2012
 • Skarstedt, Waldemar (red.), Nykterhetsrörelsens banérförare: biografier af nutida svenska nykterhetskämpar : med ett hundrafemtiotal porträtt, däraf tvänne helsidesbilder i elegant färgtryck, Schedin, Stockholm, 1903
 • Svenska konstnärer: biografisk handbok, [Ny, revid. och kompl. utg.], Nyblom, Uppsala, 1980