Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Anna Maria Gardell-Ericson

1853-10-101939-06-02

Artist

This article is awaiting translation

Anna Gardell-Ericson var en internationellt erkänd konstnär som främst målade landskapsakvareller. Hon fick flera utmärkelser och blev invald i Dudley Gallery Art Society i England.

Anna Maria Gardell-Ericson föddes 1853 i Visby. Hon var dotter till landskamreraren John Gardell och hans hustru Emma, född Nyberg, och hon hade två yngre systrar och en yngre bror. Då Anna Gardell-Ericson var femton år skickades hon till Schweiz. Hon ansågs vara konstnärligt begåvad och skulle undervisas i piano på ett konservatorium samtidigt som hon skrevs in på en målarskola.

Målandet fångade hennes intresse mer än musiken och då hon återvände till Sverige fortsatte hon från 1871 till 1878 att studera vid Kungliga Akademien för de fria Konsterna (nuvarande Konstakademien) i Stockholm. Hennes lärare var landskapsmålaren Per Daniel Holm. Hon deltog i akademiens utställningar 1875 och 1877 och då hundraårsutställningen i Philadelphia gick av stapeln 1875 fick hon, bara 22 år gammal, tillsammans med många andra konstnärer, representera Sverige. Hon belönades med en bronsmedalj.

Anna Gardell-Ericson inspirerades av det franska friluftsmåleriet och hennes akvareller har ett romantiskt skimmer med skir grönska och djup i bilderna. I Flicka i sommarlandskap, målad i Paris 1881, kan man riktigt känna hur mjukt det höga gräset sveper mot kjolarna och hur trädets vita blommor doftar. I Fransk parkscen har den avbildade unga damen ett drömskt uttryck i ansiktet där hon sitter invid stigen med en bok i sin hand. Kanske har hon läst en vacker dikt. Foten i den blå skon sticker lite kokett fram under klänningsfållen.

Åren 1879 till 1883 studerade Anna Gardell-Ericson i Frankrike för Alexandre-Louis Leloir och Ferdinand Heilbuth. Hon deltog i den allmänna Parissalongen 1882 med sju akvareller. Hon rönte stor framgång och flera franska konsthandlare uppmärksammade hennes tavlor, bland andra Goupil & Cie. Av dem erbjöds hon ett kontrakt på 1 000 francs i månaden för rätten att sälja hennes konst. Goupil hade även filialer utomlands där hennes akvareller såldes.

Anna Gardell-Ericson deltog 1883 i Foreign Exhibition i Boston där hon fick medalj och diplom. Hon blev också invald i det engelska Dudley Gallery Art Society. Hon deltog sedan i utställningar i Montreal, London, München med flera platser. I Paris hade hon träffat konstnären Johan (John) Ericson som hörde till ljus- och stämningsmålarna. De båda redan etablerade konstnärerna gifte sig 1882. Två år senare, då ett rykte spreds om en koleraepidemi, återvände paret till Sverige och Göteborg. Där föddes första dottern Yvonne och några år senare fick de ytterligare två döttrar, Anna (Annie) och Marit.

John Ericson blev lärare i frihandsteckning vid Chalmers tekniska läroanstalt (Chalmers eller CTH). Anna Gardell-Ericson deltog i sommarutställningen på Valand 1887 med akvarellen Gata i Visby. En del av ringmuren står som ett utropstecken bakom bygatans lägre hus. Tavlan köptes av Göteborgs Konstmuseum. Under 1889–1890 var makarna föreståndare vid Göteborgs Musei Rit- och Målarskola (nuvarande Konsthögskolan Valand). Anna Gardell-Ericson fortsatte måla och var mycket produktiv men nu inte lika känd utomlands.

Hon deltog i talrika utställningar tillsammans med Sveriges allmänna konstförening och Föreningen Svenska Konstnärinnor. Motiven hämtades gärna från Slottsskogen i Göteborg, från Marstrand, där hon och John ofta tillbringade somrarna, andra ställen på Västkusten och från Visby på Gotland. I Motiv från Marstrand ligger havet stilla med två båtar försedda med röda segel på ena sidan av en lång brygga. På den andra sidan är en eka förtöjd och den molntäckta himlen tornar upp sig i blå och grå nyanser där det vita ljuset nästan osynligt strilas ner mot vattnet.

År 1925 hade Konstakademien i Stockholm en stor akvarellutställning där Anna Gardell-Ericson deltog med flera verk. Hon var nybliven änka och flyttade från Göteborg till Stockholm där döttrarna bodde.

Två år senare, 1927, var det dags för en separatutställning på Gummesons konsthall i huvudstaden. Hon visade engelska och svenska motiv och utställningen besöktes av dåvarande kronprinsessan Louise . Svenska Dagbladet-signaturen Eveo skrev om strand- och havsmotiven att ”vattnets rörelse och molnets växlingar fått stundom rent virtuosa uttryck”. Då den holländska prinsessan Juliana skulle gifta sig 1937 förärades hon bland annat ett album där första sidan utgjordes av en akvarell. Denna hade målats av den då 83-åriga Anna Gardell-Ericson och föreställde Stora Harsprånget i Norrland. Samma år visades i Gotlands fornsal verk av döda såväl som då levande gotländska konstnärer och Anna Gardell-Ericson var en av dem. Hon är representerad vid Göteborgs Konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum, Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Norrköpings Konstmuseum, Bohusläns Museum och vid flera olika museer runt om i utlandet.

Anna Gardell-Ericson avled i sitt hem i Stockholm 1939. Hon blev 85 år. Samma år hölls en minnesutställning över hennes verk på Wettergren & Kerbers bokhandel i Göteborg och några år senare på Bukowskis i Stockholm. Hundraårsminnet av hennes födelse firades med en minnesutställning i foajén i Göteborgs konserthus.


Ulla Åshede


Published 2021-03-19You are welcome to cite this article but always provide the author’s name as follows:

Anna Maria Gardell-Ericson, www.skbl.se/sv/artikel/AnnaGardellEricson, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (article by Ulla Åshede), retrieved 2021-07-27.
Other Names

  Maiden name: Gardell


Family Relationships

Civil Status: Widow
 • Mother: Emma Maria Georgina Gardell, född Nyberg
 • Father: Lars Theodor Johan, kallad John, Gardell
 • Sister: Sigrid Gardell, gift Nylén
more ...


Education

 • Yrkesutbildning, Schweiz: Pianospel vid musikkonservatorium
 • Yrkesutbildning, Paris, Frankrike: Privata konststudier för Alexandre-Louis Leloir och Ferdinand Heilbuth


Activities

 • Profession: Konstnär
 • Profession: Föreståndare, Göteborgs musei rit- och målarskola (nuvarande Konsthögskolan Valand)


Contacts

 • Mentor: Per Daniel Holm
 • Mentor: Alexandre-Louis Leloir
 • Mentor: Ferdinand Heilbuth


Organisations

 • Föreningen Svenska konstnärinnor
  Medlem
 • Sveriges allmänna konstförening
  Medlem
 • Dudley Gallery Art Society
  Medlem


Residences

 • Birthplace: Visby
 • Visby
 • Schweiz
more ...


Prices/awardsSources

Literature
 • Larsson, Lisbeth (red.), Hundrade och en Göteborgskvinnor, Riksarkivet, Landsarkivet i Göteborg, Göteborg, 2018Further References

Litteratur
 • Borgström, Marianne, 'Franska bilder av en älskad svenska', Göteborgs-Posten, 1997-05-24Anna Gardell-Ericson. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)
Anna Gardell-Ericson. Photographer and year unknown. Image source: Svenskt Porträttarkiv (CC-BY-SA 4.0)

Keywords

19th century 20th century Artists School directors